Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RIZ.272.12.2023 Rozbiórka komina na terenie cegielni w miejscowości Błachów

Rafał Halski
Powiat Oleski Department: Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 13-04-2023 10:46:00
Placing offers : 28-04-2023 09:00:00
Offers opening : 28-04-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 5 - Dokumentacja techniczna.zip zip 17300.52 2023-04-13 10:46:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 302.12 2023-04-13 10:46:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 32.46 2023-04-13 10:46:00 Proceeding
08db3bfa-3835-e600-a055-4100125deffd.pdf pdf 100.39 2023-04-13 10:46:29 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 32.52 2023-04-13 10:46:00 Criterion
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 37.52 2023-04-13 10:46:00 Criterion
Wyjaśnienia.pdf pdf 105.14 2023-04-19 08:42:58 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 70.75 2023-04-28 09:45:19 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 130.1 2023-05-19 14:35:33 Public message
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 130.29 2023-05-31 08:14:00 Public message

Announcements

2023-05-31 08:14 Rafał Halski Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o ponowny [...].pdf

2023-05-19 14:35 Rafał Halski Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-04-28 09:45 Rafał Halski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-28 09:00 Buyer message Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 202.950,00 zł
2023-04-19 08:42 Rafał Halski Wyjaśnienia - zmiana zakresu prac

Wyjaśnienia.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załącznik nr 2 - Ośw [...].docx

Załącznik nr 1 - For [...].docx

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 822