Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 016/2023 Zakup 3 samochodów typu furgon dla potrzeb ZDMiKP w Bydgoszczy

Deadlines:
Published : 06-04-2023 09:40:00
Placing offers : 20-04-2023 10:00:00
Offers opening : 20-04-2023 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu nr 2023_BZP 00166890_01 z dnia 06.04.2023.pdf pdf 107.08 2023-04-06 09:40:00 Proceeding
016_2023 SWZ+załączniki.7z 7z 441.04 2023-04-06 09:40:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ 14.04.2023.docx docx 190.12 2023-04-14 09:39:42 Public message
016_2023 zał. 5 wzór ośw. o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 44.78 2023-04-14 10:11:25 Public message
016_2023 zał. 6 wzór ośw. o aktualności informacji.docx docx 40.07 2023-04-14 10:11:25 Public message
016_2023 zał. 7 wzór ośw. wykon. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 38.01 2023-04-14 10:11:25 Public message
016_2023 zał. 8 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.doc doc 55 2023-04-14 10:11:25 Public message
016_2023 SWZ.docx docx 232.39 2023-04-14 10:11:25 Public message
016_2023 zał. 3 wzór formularza ofertowego.doc doc 135.5 2023-04-14 10:11:25 Public message
016_2023 zał. 4-1 wzór specyfikacji oferowanego samochodu.doc doc 123 2023-04-14 10:11:25 Public message
016_2023 zał. 4-2 wzór specyfikacji oferowanego samochodu.doc doc 123.5 2023-04-14 10:11:25 Public message
016_2023 zał. 4-3 wzór specyfikacji oferowanego samochodu.doc doc 123 2023-04-14 10:11:25 Public message
OPZ.doc doc 76.5 2023-04-14 10:11:25 Public message
zał. 4 do umowy-Oświadczenie gwarancyjne.docx docx 35.21 2023-04-14 10:11:51 Public message
zał. 5 i 6 Wzór oswiadczeń o zapłacie podwykonawcom.docx docx 19.7 2023-04-14 10:11:51 Public message
016_2023__ wzór umowy.doc doc 147 2023-04-14 10:11:51 Public message
zał. 3 do Umowy-oświadczenie dot. pojazdów elektr. lub napędzanych gazem.doc doc 51 2023-04-14 10:11:51 Public message
016 Wyjaśnienia treści SWZ 17.04.2023.pdf pdf 176.84 2023-04-17 13:25:32 Public message
016 Wyjaśnienia treści SWZ 18.04.2023.pdf pdf 179.95 2023-04-18 13:51:06 Public message
016_2023 informacje z otwarcia ofert.pdf pdf 200.77 2023-04-20 11:36:16 Public message
016 informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 142.77 2023-04-25 12:10:49 Public message
016 informacja o unieważnieniu postępowania.docx docx 188.12 2023-04-25 12:10:49 Public message

Announcements

2023-04-25 12:10 Wioletta Olszewska Zamawiający w załączonym pliku przekazuje informację o unieważnieniu postępowania

016 informacja o uni [...].pdf

016 informacja o uni [...].docx

2023-04-20 11:36 Wioletta Olszewska Zamawiający w załączonym pliku przekazuje informacje z otwarcia ofert.

016_2023 informacje [...].pdf

2023-04-20 10:11 Wioletta Olszewska Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia podstawowego zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 299.997,00 PLN
2023-04-18 13:51 Wioletta Olszewska Zamawiający w załączonym pliku przekazuje wyjaśnienia treści SWZ

016 Wyjaśnienia treś [...].pdf

2023-04-17 13:25 Wioletta Olszewska Zamawiający w załączonym pliku przekazuje wyjaśnienia treści SWZ.

016 Wyjaśnienia treś [...].pdf

2023-04-14 10:11 Wioletta Olszewska W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje SWZ z załącznikami w osobnych plikach word.

zał. 4 do umowy-Oświ [...].docx

zał. 5 i 6 Wzór oswi [...].docx

016_2023__ wzór umow [...].doc

zał. 3 do Umowy-oświ [...].doc

2023-04-14 10:11 Wioletta Olszewska W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy, Zamawiający przekazuje SWZ z załącznikami w osobnych plikach word.

016_2023 zał. 5 wzór [...].docx

016_2023 zał. 6 wzór [...].docx

016_2023 zał. 7 wzór [...].docx

016_2023 zał. 8 Info [...].doc

016_2023 SWZ.docx

016_2023 zał. 3 wzór [...].doc

016_2023 zał. 4-1 wz [...].doc

016_2023 zał. 4-2 wz [...].doc

016_2023 zał. 4-3 wz [...].doc

OPZ.doc

2023-04-14 09:39 Wioletta Olszewska Zamawiający w załączonym pliku przekazuje Wyjaśnienia treści SWZ.

Wyjaśnienia treści S [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 500