Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00161655/01 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla 13 obrębów ewidencyjnych z jednostki ewidencyjnej Kobyla Góra (Nr referencyjny postępowania: GG.272.1.2023)

Magdalena Kowalczyk
Powiat Ostrzeszowski
Deadlines:
Published : 03-04-2023 12:42:00
Placing offers : 13-04-2023 09:00:00
Offers opening : 13-04-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 136.34 2023-04-03 12:42:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia (11).pdf pdf 495.97 2023-04-03 12:42:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 2985.88 2023-04-03 12:42:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ.docx docx 16.83 2023-04-03 12:42:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.docx docx 18.55 2023-04-03 12:42:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ.docx docx 17.02 2023-04-03 12:42:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ .docx docx 16.81 2023-04-03 12:42:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy.doc doc 247.5 2023-04-03 12:42:00 Proceeding
Załączniki 2 i 3 do SWZ.docx docx 42.82 2023-04-03 12:42:00 Proceeding
Załączniki nr 3a i 4 do SWZ.docx docx 24.48 2023-04-03 12:42:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert (11).pdf pdf 161.92 2023-04-13 14:22:46 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (1).pdf pdf 260.38 2023-05-09 13:57:07 Public message

Announcements

2023-05-09 13:57 Magdalena Kowalczyk Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam plik Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-04-13 14:22 Magdalena Kowalczyk Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam plik z informacją z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-13 09:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 340 000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 835