Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: K-GT-43-232-2/2023 „WYMIANA WIND TOWAROWO-OSOBOWYCH W BUDYNKU AKADEMII NAUK STOSOWANYCH IM. J. A. KOMEŃSKIEGO W LESZNIE”

Deadlines:
Published : 03-04-2023 11:56:00
Placing offers : 19-04-2023 09:00:00
Offers opening : 19-04-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 1776.87 2023-04-03 11:56:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 887.57 2023-04-03 11:56:00 Proceeding
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy.docx docx 24.41 2023-04-03 11:56:00 Proceeding
Załącznik nr 2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spelnie udział....docx docx 19.74 2023-04-03 11:56:00 Proceeding
Załącznik nr 3 _Oświadczenie dot. grupy kapitałowej z komentarzem .docx docx 21.33 2023-04-03 11:56:00 Proceeding
Załącznik nr 4_ Ośw. o zobowiązaniu podmiotu.docx docx 18.39 2023-04-03 11:56:00 Proceeding
Załącznik nr 5_Wzór umowy.pdf pdf 887.45 2023-04-03 11:56:00 Proceeding
Załącznik nr 6_Kosztorys inwestorski.pdf pdf 246.5 2023-04-03 11:56:00 Proceeding
Załącznik nr 7_Wykaz usług.docx docx 15.41 2023-04-03 11:56:00 Proceeding
Załącznik nr 8_dot. przesłanek wykluczenia z art. 5.docx docx 20.89 2023-04-03 11:56:00 Proceeding
Załącznik nr 9_Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 19.46 2023-04-03 11:56:00 Proceeding
Załącznik nr 10_OPZ.docx docx 26.65 2023-04-03 11:56:00 Proceeding
Załącznik nr 11_PFU.pdf pdf 393.82 2023-04-03 11:56:00 Proceeding
Wyjaśnienia do SWZ z dn. 14.04.2023.pdf pdf 572.09 2023-04-14 12:47:50 Public message
Wyjaśnienia do SWZ z dn. 17.04.2023.pdf pdf 435.71 2023-04-17 11:35:29 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 153.67 2023-04-19 08:18:22 Public message
Protokól z otwarcia ofert.pdf pdf 198.56 2023-04-19 11:44:14 Public message
Unieważnienie postępowania.pdf pdf 370.54 2023-05-08 10:46:33 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 380.03 2023-05-16 13:36:38 Public message

Announcements

2023-05-16 13:36 Marika Neimann Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-05-08 10:46 Marika Neimann Unieważnienie postępowania

Unieważnienie postęp [...].pdf

2023-04-19 11:44 Marika Neimann Informacja z otwarcia

Protokól z otwarcia [...].pdf

2023-04-19 08:18 Marika Neimann Informacja o kwocie

Informacja o kwocie. [...].pdf

2023-04-17 11:35 Marika Neimann Wyjaśnienia do SWZ z dn. 17.04.2023

Wyjaśnienia do SWZ z [...].pdf

2023-04-14 12:47 Marika Neimann Wyjaśnienia do SWZ z dn. 14.04.2023

Wyjaśnienia do SWZ z [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1138