Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-537/23/37/Ł Dostawa urządzeń radiowych

Deadlines:
Published : 27-03-2023 09:49:00
Placing offers : 12-05-2023 10:00:00
Offers opening : 12-05-2023 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ WZP-537.23.37.Ł.doc doc 949 2023-03-27 09:49:00 Proceeding
2023-OJS061-181922-pl.pdf pdf 142.78 2023-03-27 09:49:00 Proceeding
SWZ WZP-537.23.37.Ł.pdf pdf 1544.13 2023-03-27 09:49:00 Proceeding
Załączniki do edycji.doc doc 347.5 2023-04-28 15:47:50 Proceeding
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zd nr 3.pdf pdf 146.96 2023-07-14 15:09:05 Public message
2023-OJS136-433077-pl.pdf pdf 114.98 2023-07-18 09:23:44 Public message
Odpowiedzi na pytania i zmiana SWZ.docx docx 62.99 2023-03-30 15:08:55 Public message
Odpowiedzi na pytania i zmiana SWZ.pdf pdf 169.94 2023-03-30 15:08:55 Public message
Pytania i odpowiedzi do SWZ.pdf pdf 110.82 2023-04-05 10:45:14 Public message
Pytania i odpowiedzi do SWZ.docx docx 62.23 2023-04-05 10:45:14 Public message
info do wykonawców o odwołaniu.docx docx 65.69 2023-04-11 09:32:13 Public message
info do wykonawców o odwołaniu.pdf pdf 76.25 2023-04-11 09:32:13 Public message
ODWOŁANIE Komenda Stołeczna Policji w Warszawie.T.pdf pdf 707.87 2023-04-11 09:32:13 Public message
2023-OJS077-232603-pl.pdf pdf 66.9 2023-04-19 09:39:02 Public message
informacja o zmianie terminu skladania ofert.pdf pdf 82.31 2023-04-19 09:39:02 Public message
informacja o zmianie terminu składania ofert.docx docx 63.38 2023-04-19 09:39:02 Public message
Odpowiedzi na pytania do treści SWZ nr 2 i zmiana SWZ.docx docx 70.69 2023-04-28 14:51:19 Public message
Odpowiedzi na pytania do treści SWZ nr 2 i zmiana SWZ.pdf pdf 453.52 2023-04-28 14:51:19 Public message
2023-OJS149-477518-pl.pdf pdf 104.76 2023-08-04 09:18:26 Public message
Odpowiedzi na pytania do tresci SWZ nr 3.pdf pdf 78.77 2023-05-10 12:55:16 Public message
Odpowiedzi na pytania do treści SWZ nr 3.docx docx 61.67 2023-05-10 12:55:16 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 63.5 2023-05-12 11:33:15 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 90.48 2023-05-12 11:33:15 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zd nr 1.pdf pdf 93.65 2023-05-31 14:04:07 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zd nr 2.pdf pdf 84.64 2023-05-31 14:04:07 Public message

Announcements

2023-08-04 09:18 Piotr Sobieraj Ogłoszenie o wyniku postępowania

2023-OJS149-477518-p [...].pdf

2023-07-18 09:23 Piotr Sobieraj Ogłoszenie o wyniku postępowania

2023-OJS136-433077-p [...].pdf

2023-07-14 15:09 Piotr Sobieraj Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zd. nr 3.

informacja o wyborze [...].pdf

2023-05-31 14:04 Piotr Sobieraj Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zd. nr 1 i zd. nr 2

informacja o wyborze [...].pdf

informacja o wyborze [...].pdf

2023-05-12 11:33 Piotr Sobieraj Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].doc

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-12 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie umów ramowych kwotę: 2 577 157,50 PLN brutto, a w tym w podziale na zadania:
1) Zadanie nr 1 - 277.980,00 PLN brutto,
2) Zadanie nr 2 - 1 155 277,50 PLN brutto,
3) Zadanie nr 3 - 1 143 900,00 PLN brutto.
2023-05-10 12:55 Piotr Sobieraj Odpowiedzi na pytania do SWZ

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].docx

2023-04-28 14:51 Piotr Sobieraj Odpowiedzi na pytania i zmiana SWZ

Odpowiedzi na pytani [...].docx

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-04-19 09:39 Piotr Sobieraj Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

2023-OJS077-232603-p [...].pdf

informacja o zmianie [...].pdf

informacja o zmianie [...].docx

2023-04-11 09:32 Piotr Sobieraj Informacja o wniesieniu odwołania

info do wykonawców o [...].docx

info do wykonawców o [...].pdf

ODWOŁANIE Komenda St [...].pdf

2023-04-05 10:45 Piotr Sobieraj Odpowiedzi na pytania do SWZ

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Pytania i odpowiedzi [...].docx

2023-03-30 15:08 Piotr Sobieraj Odpowiedzi na pytania do SWZ

Odpowiedzi na pytani [...].docx

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1594