Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ,,Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsoszu”

Katarzyna Janicka
Urząd Miejski w Szubinie
Deadlines:
Published : 13-03-2023 09:37:00
Placing offers : 17-03-2023 10:00:00
Offers opening : -
Procedure: Szacowanie wartości zamówienia
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Zapraszamy do szacowania wartości zamówienia na Dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsoszu.

informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.  

Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:

  • zaproszeniem do złożenia oferty lub/i 

  • zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub 

  • zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu. 

W przypadku pytań:

  • technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel ................ 

  • związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zaproszenie do szacowania.docx docx 20.04 2023-03-13 09:37:00 Proceeding
umowa na zakup samochodu.doc doc 66 2023-03-13 09:37:00 Proceeding
wymagane parametry techniczneWąsosz.docx docx 50.4 2023-03-13 09:37:00 Proceeding
RODO.doc doc 27.5 2023-03-13 09:37:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 ,Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsoszu Zgodnie z zał. Wymagane parametry techniczne 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3581 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji - Do 15 września 2023 r. (0)
3 Wstępny opis przedmiotu zamówienia - Dostawca zapoznał się z wszystkimi niezbędnymi załącznikami do wyceny przedmiotu zamówienia. (0)
4 Gwarancja - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji: - na podwozie samochodu min. 24 miesiące. - na nadwozie pożarnicze min. 24 miesiące. - na zamontowany osprzęt techniczny min. 12 miesięcy (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 353