Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IGP.271.1.2023 „Modernizacja infrastruktury drogowej w części przemysłowej i zabytkowej miasta Baborów”

Bartłomiej Kardas
PREDA Jacek Walski
Deadlines:
Published : 12-03-2023 10:56:00
Placing offers : 28-04-2023 10:00:00
Offers opening : 28-04-2023 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2_Zał_do_SWZ_BaborówKolejowa_110323.docx docx 354.4 2023-03-12 10:56:00 Proceeding
Promesa_Konica Min23030312410.pdf pdf 124.52 2023-03-12 10:56:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu z BZP.pdf pdf 150.88 2023-03-12 10:56:00 Proceeding
1_SWZ_BaborówKolejowa.pdf pdf 949.64 2023-03-12 10:56:15 Proceeding
Przebodowa ul. Kolejowej w Baborowie- branża drogowa.7z 7z 3266.15 2023-03-12 19:12:07 Proceeding
Przebudowa ul. Kolejowej w Baborowie - branża sanitarna.7z 7z 14800.32 2023-03-12 19:12:07 Proceeding
Przebudowa ul. Polnej w Baborowie.7z 7z 726.05 2023-03-12 19:12:07 Proceeding
Zawiadomienie o wynikach postępowania.pdf pdf 147.82 2023-06-15 13:28:51 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z BZP_120423.pdf pdf 48.71 2023-04-12 17:29:15 Public message
Odp i zmiana SWZ Baborów_120423.pdf pdf 694.32 2023-04-12 17:29:15 Public message
Przedmiar - Przebudowa drogi ul. Kolejowa w Baborowie- branża drogowa.pdf pdf 123.84 2023-04-12 17:29:15 Public message
Przedmiar do szacunku kosztów- Przebudowa ul. Polnej w Baborowie.pdf pdf 3898.6 2023-04-12 17:29:15 Public message
Przebudowa ul. Kolejowej w Baborowie - branża drogowa -zmiany.zip zip 3163.96 2023-04-12 17:29:15 Public message
Odp SWZ Baborów_200423.pdf pdf 167.74 2023-04-20 12:05:24 Public message
Info_z_otwarcia_ofert_Kolejowa_280423.pdf pdf 39.69 2023-04-28 16:04:55 Public message

Announcements

2023-06-15 13:28 Bartłomiej Kardas W załączeniu zawiadomienie o wynikach postępowania.

Zawiadomienie o wyni [...].pdf

2023-04-28 16:04 Bartłomiej Kardas Informacja z otwarcia ofert

Info_z_otwarcia_ofer [...].pdf

2023-04-28 10:00 Buyer message Zamawiający na realizację zadania pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej w części przemysłowej i zabytkowej miasta Baborów" zamierza przeznaczyć kwotę 8.990.000,00 zł brutto.
2023-04-20 12:05 Bartłomiej Kardas Informacja dotycząca postępowania.

Odp SWZ Baborów_2004 [...].pdf

2023-04-12 17:29 Bartłomiej Kardas W załączeniu pytania do SWZ wraz z odpowiedziami, a także zmienione załączniki i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z BZP.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Odp i zmiana SWZ Bab [...].pdf

Przedmiar - Przebudo [...].pdf

Przedmiar do szacunk [...].pdf

Przebudowa ul. Kolej [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 909