Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00129923/01 Modernizacja dróg Powiatu Ostrzeszowskiego na drogach: nr 5594P, nr 5313P, nr 5583P, nr 5584P, 5591P, nr 5595P, nr 5592P, 5587P (DP.272.2.2.2023)

Małgorzata Domazer
Powiat Ostrzeszowski
Deadlines:
Published : 10-03-2023 11:48:00
Placing offers : 30-03-2023 10:00:00
Offers opening : 30-03-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zal_13_protokol_z_wizji.doc doc 29 2023-03-10 11:48:00 Proceeding
załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego (1).docx docx 28.83 2023-03-10 11:48:00 Proceeding
załącznik_nr_2_-_wzór_ośw_wykl_wykonawca zmiana.docx docx 42.53 2023-03-10 11:48:00 Proceeding
załącznik_nr_2a_-_wzór_ośw_wykl_podmiot_trzeci zmiana.docx docx 27.99 2023-03-10 11:48:00 Proceeding
załącznik_nr_3_-_wzór_ośw_war_udziału_wykonawca.docx docx 38.19 2023-03-10 11:48:00 Proceeding
załącznik_nr_3a_-_wzór_ośw_war_udziału_podmiot_trzeci.docx docx 21.75 2023-03-10 11:48:00 Proceeding
załącznik_nr_4_-_wzór_ośw_o_akt_inf_z_art_125_ust_1_PZP.docx docx 39.15 2023-03-10 11:48:00 Proceeding
załącznik_nr_5_-_wykaz_osób.docx docx 22.59 2023-03-10 11:48:00 Proceeding
załącznik_nr_6_-_Wykaz_robót (1).docx docx 23.5 2023-03-10 11:48:00 Proceeding
załącznik_nr_7_-_zobow_podmiotu_trzeciego.docx docx 38.75 2023-03-10 11:48:00 Proceeding
załącznik_nr_8_-_wzór_ośw_gr_kapitał.docx docx 36.77 2023-03-10 11:48:00 Proceeding
załącznik_nr_9_ - wzór umowy.docx docx 78.67 2023-03-10 11:48:00 Proceeding
załącznik_nr_10_-_link_do_postępowania.docx docx 21.05 2023-03-10 11:48:00 Proceeding
załącznik_nr_11_-_ID_postępowania.docx docx 20.58 2023-03-10 11:48:00 Proceeding
Kosztorysy ofertowe.7z 7z 545.59 2023-03-10 11:48:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 149.11 2023-03-10 11:48:00 Proceeding
Przedmiar.7z 7z 618.59 2023-03-10 11:48:00 Proceeding
SST.7z 7z 5397.05 2023-03-10 11:48:00 Proceeding
SWZ - platforma zakupowa - 10.03.2023.pdf pdf 614.91 2023-03-10 11:48:00 Proceeding
1. odpowiedzi na pytania .pdf pdf 353.85 2023-03-24 13:22:50 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.44 2023-03-24 13:22:50 Public message
Projekt most Bobrowniki.7z 7z 6780.72 2023-03-24 13:22:50 Public message
Przedmiary i Kosztorysy ul. Grzybowa - Myje.7z 7z 677.22 2023-03-24 13:22:50 Public message
SWZ - platforma zakupowa - 24.03.2023.pdf pdf 614.75 2023-03-24 13:22:50 Public message
Informacja z otwarcia ofert (5).pdf pdf 173.31 2023-03-30 14:08:41 Public message
4._informacja_o_wyborze_oferty_publikowana_na_stronie_www (2).pdf pdf 180.64 2023-04-18 14:00:50 Public message

Announcements

2023-04-18 14:00 Małgorzata Domazer Informacja o wyborze oferty.

4._informacja_o_wybo [...].pdf

2023-03-30 14:08 Małgorzata Domazer Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-30 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na realizację zadania 10 000 000,00 zł
2023-03-28 13:22 Małgorzata Domazer Zamawiający nie musi odpowiadać na pytania które wpłynęły 28.03.2023r. lecz odpowiada:
1. Ad kosztorys „Kanalizacja deszczowa – Zadanie A”. Poz nr 31 , kosztorys „Kanalizacja deszczowa – zadanie B poz nr 24 oraz kosztorys „Kanalizacja deszczowa – Zadanie C” poz nr 20 Prosimy o wyjaśnienie jaka ma być średnica rur w tych pozycjach gdyż KNNR mówi o średnicy 400 mm , a opis pozycji o średnicy 250 mm.

ODP: w przedmiarze zastosowano pozycje KNNR z opisem „analogia” – należy przyjąć do wyceny rury fi 250 mm.

2. Ad kosztorys „Kanalizacja deszczowa – Zadanie A”. Poz nr 32 , kosztorys „Kanalizacja deszczowa – zadanie B poz nr 25 oraz kosztorys „Kanalizacja deszczowa – Zadanie C” poz nr 21 Prosimy o wyjaśnienie jakiej średnicy mają być kształtki w tych pozycjach, gdyż KNNR mówi o średnicy 400 mm , a opis pozycji o średnicy 250 mm.

ODP: w przedmiarze zastosowano pozycje KNNR z opisem „analogia” – należy przyjąć do wyceny kształtki fi 250 mm.

2023-03-24 13:22 Małgorzata Domazer W załączeniu przesyłam odpowiedzi na pytania, plik z ogłoszeniem o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu, informacje o zmianie treści SWZ oraz zmianie terminu składania ofert, plik z dokumentacją techniczną na most w Bobrownikach oraz plik z Przedmiarem i Kosztorysem ofertowym na ul. Grzybową - Myje.

1. odpowiedzi na pyt [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Projekt most Bobrown [...].7z

Przedmiary i Kosztor [...].7z

SWZ - platforma zaku [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1548