Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IZ.271.4.2023 Dostawa w formie długoterminowego wynajmu czterech ciągników samochodowych (siodłowych) przystosowanych do ciągnięcia i rozładunku naczep z ruchomą podłogą z maksymalnym przebiegiem rocznym do 100 tys. km

Marlena Smolarek
Celowy Związek Gmin R-XXI
Deadlines:
Published : 28-02-2023 15:56:00
Placing offers : 30-03-2023 13:00:00
Offers opening : 30-03-2023 14:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2023-OJS042-122847-pl.pdf pdf 101.55 2023-02-28 15:56:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1070.03 2023-02-28 15:56:00 Proceeding
Zal. nr 5 wzor umowy.pdf pdf 402.36 2023-02-28 15:56:00 Proceeding
Zalacznik_2a_do_SWZ_.docx docx 16.66 2023-02-28 15:56:00 Proceeding
Zalacznik_2b_do_SWZ_.docx docx 20.72 2023-02-28 15:56:00 Proceeding
Zał. nr 1 formularz oferty.docx docx 22.19 2023-02-28 15:56:00 Proceeding
Zał. nr 2 JEDZ.zip zip 88.73 2023-02-28 15:56:00 Proceeding
Zał. nr 3 oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx docx 15.98 2023-02-28 15:56:00 Proceeding
Zał. nr 4 oświadczenie o aktualności informacji — kopia.docx docx 15.57 2023-02-28 15:56:00 Proceeding
2023-OJS045-133436-pl.pdf pdf 65.97 2023-03-06 09:57:50 Public message
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 416.24 2023-03-17 15:54:11 Public message
Zał. nr 5 wzór umowy-po zmianach.pdf pdf 403.28 2023-03-17 15:54:11 Public message
odpowiedzi_na_zapytania 2.pdf pdf 427.18 2023-03-24 13:12:15 Public message
Zał. nr 5 wzór umowy-2 zmiany.pdf pdf 406.04 2023-03-24 13:12:57 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 605.42 2023-03-30 15:14:04 Public message
Informacja o wynikach.pdf pdf 401.49 2023-05-10 07:41:06 Public message

Announcements

2023-05-10 07:41 Marlena Smolarek Informacja o wynikach

Informacja o wynikac [...].pdf

2023-03-30 15:14 Marlena Smolarek Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-30 13:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia : 4 254 586,75 zł
2023-03-24 13:12 Marlena Smolarek Załacznik nr 5 - umowa po 2 zmianach

Zał. nr 5 wzór umowy [...].pdf

2023-03-24 13:12 Marlena Smolarek Odpowiedzi na pytania Wykonawców

odpowiedzi_na_zapyta [...].pdf

2023-03-17 15:54 Marlena Smolarek Odpowiedzi na pytania i zmiany umowy

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Zał. nr 5 wzór umowy [...].pdf

2023-03-06 09:57 Marlena Smolarek Sprostowanie ogłoszenia

2023-OJS045-133436-p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1027