Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ROPS.XII.2205.1.2023 Przeprowadzenie kompleksowych diagnz FAS

Deadlines:
Published : 01-02-2023 09:19:00
Placing offers : 08-02-2023 23:59:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel…618 567 311

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FAS.docx docx 18.57 2023-02-01 09:19:00 Subject of the order
4 Wzór Umowy FAS.docx docx 282.5 2023-02-01 09:19:00 Subject of the order
4a Ewidencja godzin pracy - załącznik nr 1 wzór.docx docx 47.22 2023-02-01 09:19:00 Subject of the order
4b Karta wykonania usługi - załącznik nr 2 wzór.docx docx 148.07 2023-02-01 09:19:00 Subject of the order
5 Zapytanie ofertowe FAS.doc doc 333.5 2023-02-01 09:19:00 Subject of the order
5a zap. of. zał. 1 - formularz.docx docx 15.03 2023-02-01 09:19:00 Criterion
5b zap. of. zał. 2 - klauzula.pdf pdf 336.01 2023-02-01 09:19:00 Criterion
wybór FAS.pdf pdf 149.64 2023-02-10 12:59:32 Public message

Announcements

2023-02-10 12:59 Kajetan Walczak Zamawiający publikuje protokół z przeprowadzonego Zapytania ofertowego, będący protokołem wyboru Wykonawcy.

wybór FAS.pdf

2023-02-06 14:08 Kajetan Walczak w zawiązku z zadanym pytaniem Zamawiający publikuje odpowiedź
1. dzień dobry, na platformie jest ustawiona ilość zamawianych usług = 1, czy to jest oferta na wykonanie tylko 1 diagnozy?
ad. 1 . Tak. Wykonawca podaje ceną za wykonanie 1 kompleksowej diagnozy 1 dziecka.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przeprowadzenie kompleksowej diagnozy FAS dla dzieci kwalifikowanych do adopcj. Szczegóły określa Opis Przedmiotu Zamówienia będący załącznikiem do Zapytania ofertowego oraz wzór umowy. Wykonawca poda cenę diagnozę 1 dziecka.

3 OPIS PRZEDMIOTU ZA [...].docx

4 Wzór Umowy FAS.doc [...].docx

4a Ewidencja godzin [...].docx

4b Karta wykonania u [...].docx

5 Zapytanie ofertowe [...].doc

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3542 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 50% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - realizacja w okresie 1.03.2023 do 31.05.2023 r. Diagnozy będą odbywać się podczas pobytu rodziny w ośrodku lub miejscu uzgodnionym z zamawiającym poprzez oddelegowanie zespołu diagnostycznego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu czy materiałów, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Warunki udziału w postępowaniu - szczegóły określa zapytanie ofertowe. Wykonawca na potwierdzenie składa oświadczenie wpisując "Spełniam wszystkie warunki" (0)
6 Kryterium oceny 50% Szczegóły określa zapytanie ofertowe. Na potwierdzenie Wykonawca składa zał. do zapytania ofertowego - wykaz osób. Attachment required

5a zap. of. zał. 1 - [...].docx

(0)
7 OŚwiadczenie RODO - Wykonawca jest zobowiązany złożyć podpisane Oświadczenie stanowiące załącznik do zapytania ofertowego Attachment required

5b zap. of. zał. 2 - [...].pdf

(0)
8 Forma składania ofert - Wykonawca składa ofertę przez stronę platformazakupowa.pl Oferty złożone w inny sposób nie będą oceniane. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 408