Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00032942/01 Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego (wew. nr post. KR-01/05/23)

Deadlines:
Published : 16-01-2023 09:34:00
Placing offers : 26-01-2023 09:00:00
Offers opening : 26-01-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
KR-01-05-23 Specyfikacja Warunków Zamówienia.doc doc 389 2023-01-16 09:34:00 Proceeding
KR-01-05-23 Zał. nr 1 i zał. nr 2 SWZ.doc doc 83.5 2023-01-16 09:34:00 Proceeding
KR-01-05-23 Załącznik nr 3 do SWZ.xlsx xlsx 24.16 2023-01-16 09:34:00 Proceeding
KR-01-05-23 Załącznik nr 4 do SWZ.xlsx xlsx 31.35 2023-01-16 09:34:00 Proceeding
KR-01-05-23 Załącznik nr 5 do SWZ.xlsx xlsx 21.6 2023-01-16 09:34:00 Proceeding
KR-01_05_23 Pytania i odpowiedzi do SWZ_1_19.01.2023.docx docx 43.05 2023-01-19 09:19:09 Public message
KR-01-05-23 Załącznik nr 3 do SWZ - Aktualny od dnia 19.01.2023.xlsx xlsx 29.47 2023-01-19 09:20:21 Public message
Informacja z otwarcia ofert_KR_01_05_23.docx docx 36.46 2023-01-26 10:00:30 Public message

Announcements

2023-01-26 10:00 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert_KR-01_05_23

Informacja z otwarci [...].docx

2023-01-26 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamawiania dla części 1 - 32.074,01 zł. brutto, dla części 2 - 213.594.24 zł. brutto, dla części 3 - 59.148.86 zł. brutto
2023-01-19 09:20 Zamówienia Publiczne KR-01-05-23 Załącznik nr 3 do SWZ - Aktualny od dnia 19.01.2023

KR-01-05-23 Załączni [...].xlsx

2023-01-19 09:19 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do SWZ_1_ 19.01.2023r.

KR-01_05_23 Pytania [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 279