Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TIR/02/RB/TP/2023 Przebudowa budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13 a w Rudzie Śląskiej

Deadlines:
Published : 12-01-2023 17:55:00
Placing offers : 31-01-2023 09:00:00
Offers opening : 31-01-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ WFZ ZP.pdf pdf 409.63 2023-01-12 17:55:00 Proceeding
Załaczniki do SWZ PDF.zip zip 569.16 2023-01-12 17:55:00 Proceeding
Załączniki do edycji.zip zip 142.66 2023-01-12 17:55:00 Proceeding
4.zip zip 498861.13 2023-01-12 17:55:00 Proceeding
Załaczniki do SWZ PDF.zip zip 569.16 2023-01-12 17:55:00 Proceeding
Załączniki do edycji.zip zip 142.66 2023-01-12 17:55:00 Proceeding
08daf4bb-e14f-9a02-0222-e80010526637.pdf pdf 168.2 2023-01-12 17:55:00 Proceeding
4a.zip zip 352.03 2023-01-16 09:47:40 Proceeding
4b.zip zip 47250.77 2023-01-16 09:47:40 Proceeding
Odpowiedź na pytania 20.01.2023.pdf pdf 215.79 2023-01-20 13:26:49 Public message
Wyjasnienia treści SWZ 20.01.2023.pdf pdf 396.96 2023-01-20 13:26:49 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 218.46 2023-01-30 14:46:51 Public message
informacja z otwarcia ofert pdf.pdf pdf 140.26 2023-01-31 11:49:03 Public message
Informacja z otwarcia ofert skan.pdf pdf 554.21 2023-01-31 11:49:03 Public message
Wezwanie TZO Wszyscy Wykonawcy .pdf pdf 170.21 2023-02-24 12:11:43 Public message

Announcements

2023-02-24 12:11 Joanna Szykowska Działając na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ‏– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), zwana dalej Pzp, Zamawiający informuje, że termin związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu upływa w dniu 1 marca 2023 roku. Zamawiający zwraca się o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu, w zakresie danego zadania, o oznaczony okres, tj. 30 dni – czyli do dnia 31.03.2023 r.
Szczegóły w załączeniu.

Wezwanie TZO Wszysc [...].pdf

2023-01-31 11:49 Joanna Szykowska W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-30 14:46 Joanna Szykowska Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Szczegóły w załączeniu.

Informacja o kwocie. [...].pdf

2023-01-20 13:26 Joanna Szykowska Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r. z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców. Szczegóły w załączeniu.

Odpowiedź na pytani [...].pdf

Wyjasnienia treści S [...].pdf

2023-01-16 09:56 Joanna Szykowska Aktualizacja:
2023-01-16: Zamawiający uzupełnia załączniki techniczne, które nie zostały dopisane wskutek błędy technicznego w dniu wszczęcia postępowania.
Informacja dotyczy załącznika 4a i 4b.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 934