Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GPIR.271.1.1.2023 Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skołyszyn

Grzegorz Szański
Gmina Skołyszyn
Deadlines:
Published : 10-01-2023 18:14:00
Placing offers : 26-01-2023 09:00:00
Offers opening : 26-01-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 171.7 2023-01-10 18:14:00 Proceeding
SWZ - przebudowa dróg Polski Ład.pdf pdf 714.22 2023-01-10 18:14:00 Proceeding
Zał.Nr 1 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 91.29 2023-01-10 18:14:00 Proceeding
Zał.Nr 1 do SWZ - Formularz oferty.pdf pdf 323.24 2023-01-10 18:14:00 Proceeding
Zał.Nr 1a do SWZ - Wykaz cen.pdf pdf 180.6 2023-01-10 18:14:00 Proceeding
Zał.Nr 1a do SWZ - Wykaz cen.xlsx xlsx 18.57 2023-01-10 18:14:00 Proceeding
Zał.Nr 2 do SWZ - opis PZ.pdf pdf 365.69 2023-01-10 18:14:00 Proceeding
Zał.Nr 3 do SWZ - oświadczenie o spełn.warunków.docx docx 26.31 2023-01-10 18:14:00 Proceeding
Zał.Nr 3 do SWZ - oświadczenie o spełn.warunków.pdf pdf 220.88 2023-01-10 18:14:00 Proceeding
Zał.Nr 4 do SWZ - oświadczenie o wykluczeniu.docx docx 33.33 2023-01-10 18:14:00 Proceeding
Zał.Nr 4 do SWZ - oświadczenie o wykluczeniu.pdf pdf 250.28 2023-01-10 18:14:00 Proceeding
Zał.Nr 5 - Projekt umowy.pdf pdf 447.99 2023-01-10 18:14:00 Proceeding
Zał.Nr 6 do SWZ - Oświadczenie o udostępnianiu zasobów.docx docx 20.19 2023-01-10 18:14:00 Proceeding
Zał.Nr 6 do SWZ - Oświadczenie o udostępnianiu zasobów.pdf pdf 218.46 2023-01-10 18:14:00 Proceeding
Zał.Nr 7 do SWZ - oswiadczenie.art.117.ust.4.docx docx 27.5 2023-01-10 18:14:00 Proceeding
Zał.Nr 7 do SWZ - oswiadczenie.art.117.ust.4.pdf pdf 297.04 2023-01-10 18:14:00 Proceeding
Zał.Nr 8 do SWZ - wykaz robót.doc doc 49.5 2023-01-10 18:14:00 Proceeding
Zał.Nr 8 do SWZ - wykaz robót.pdf pdf 212.71 2023-01-10 18:14:00 Proceeding
Zał.Nr 9 do SWZ - wykaz osób.docx docx 60.26 2023-01-10 18:14:00 Proceeding
Zał.Nr 9 do SWZ - wykaz osób.pdf pdf 219.15 2023-01-10 18:14:00 Proceeding
Zał.Nr 10 do SWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 42.5 2023-01-10 18:14:00 Proceeding
Zał.Nr 10 do SWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.pdf pdf 221.23 2023-01-10 18:14:00 Proceeding
Zał.Nr 11 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji w oświadczeniu.docx docx 21.36 2023-01-10 18:14:00 Proceeding
Zał.Nr 11 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji w oświadczeniu.pdf pdf 237.19 2023-01-10 18:14:00 Proceeding
Zał.Nr 12 do SWZ - Dok.proj.koszt..zip zip 25084.89 2023-01-10 18:14:00 Proceeding
Zał.Nr 13 do SWZ - Promesa_wstepna_Polski Ład.pdf pdf 636.47 2023-01-10 18:14:00 Proceeding
Odp.na zapytania drogi Polski Ład.pdf pdf 514.12 2023-01-20 12:35:51 Public message
Inf. z otw. ofert przeb.infr. drogowej.pdf pdf 158.8 2023-01-26 10:39:24 Public message

Announcements

2023-01-26 10:39 Grzegorz Szański W załączeniu informacja z otwarcia ofert

Inf. z otw. ofert pr [...].pdf

2023-01-26 09:19 Grzegorz Szański Kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia: 5 000 000,00 PLN
2023-01-20 12:35 Grzegorz Szański W załączeniu odpowiedzi na zapytania zadane przez Wykonawców.

Odp.na zapytania dro [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 294