Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/1/PALIWA/2023 „Dostawa paliw płynnych: oleju napędowego, benzyny bezołowiowej i autogazu dla potrzeb pojazdów PGKIM - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Drezdenku na okres 12 miesięcy”

Aleksandra Adamska
Enmedia Aleksandra Adamska
Deadlines:
Published : 05-01-2023 09:50:00
Placing offers : 16-01-2023 10:00:00
Offers opening : 16-01-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ paliwa.pdf pdf 382.84 2023-01-05 09:50:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 08daeeeb-f2e1-b080-e196-4c000c0a6fc5.pdf pdf 156.18 2023-01-05 09:50:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 38.4 2023-01-05 09:50:00 Proceeding
Załącznik nr 1A do SWZ - kalkulator.xlsx xlsx 13.06 2023-01-05 09:50:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.docx docx 46.83 2023-01-05 09:50:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.docx docx 30.93 2023-01-05 09:50:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 23.47 2023-01-05 09:50:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 23.91 2023-01-05 09:50:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 20.74 2023-01-05 09:50:00 Proceeding
SWZ paliwa podpis.pdf pdf 424.43 2023-01-05 09:51:12 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ z podpisem-sig.pdf pdf 434.36 2023-01-12 11:52:47 Public message
zmiana z 12.01.2023_SWZ paliwa z podpisem.pdf pdf 424.71 2023-01-12 11:52:47 Public message
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 274.29 2023-01-16 11:11:39 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z podpisem.pdf pdf 141.84 2023-01-18 09:25:43 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 66.09 2023-02-03 09:31:36 Public message

Announcements

2023-02-03 09:31 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-01-18 09:25 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-01-16 11:11 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-16 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie kwotę: 647 738,80 PLN.
2023-01-12 11:52 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje treść pytań oraz wyjaśnień oraz zmianę SWZ. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

zmiana z 12.01.2023_ [...].pdf

2023-01-05 09:51 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje SWZ z podpisem elektronicznym

SWZ paliwa podpis.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 702