Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 51/S/22 DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU PICK-UP Z NAPĘDEM 4X4, 2 SAMOCHODÓW OSOBOWYCH TYPU KOMBIVAN ORAZ SAMOCHODU DOSTAWCZEGO TYPU FURGON

Urszula Stepaniuk
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Department: Zespół ds. Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 05-12-2022 14:52:00
Placing offers : 13-12-2022 09:30:00
Offers opening : 13-12-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 206.04 2022-12-05 14:52:00 Proceeding
SWZ.docx docx 251.46 2022-12-05 14:52:00 Proceeding
Wyjaśnienia i zmiana SWZ.docx docx 42.31 2022-12-08 14:18:28 Public message
Wyjaśnienia i zmiana SWZ - 2.docx docx 56.49 2022-12-08 15:39:28 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.docx docx 28.51 2022-12-13 11:40:32 Public message
Inf. o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania.docx docx 103.71 2022-12-14 11:15:33 Public message

Announcements

2022-12-14 11:15 Urszula Stepaniuk Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (zad. 1 - 3) oraz o unieważnieniu postępowania (zad. 4)

Inf. o wyborze najko [...].docx

2022-12-13 11:40 Urszula Stepaniuk Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].docx

2022-12-13 11:35 Urszula Stepaniuk The message was withdrawn by the Buyer.
2022-12-13 09:30 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp Zamawiający informuje, że kwota, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 640.000,00 zł brutto, z tego na poszczególne zadania częściowe:
zadanie nr 1 - dostawa samochodu osobowego typu pick-up z napędem 4x4 - 220.000,00 zł brutto;
zadanie nr 2 - dostawa samochodu osobowego typu kombivan - 140.000,00 zł brutto;
zadanie nr 3 - dostawa samochodu osobowego typu kombivan - 140.000,00 zł brutto;
zadanie nr 4 - dostawa samochodu dostawczego typu furgon - 140.000,00 zł brutto.
2022-12-08 15:39 Urszula Stepaniuk Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ 2.
Uwaga! W załączeniu zmienione załączniki nr 3.2-3.4 - wykazy parametrów technicznych dla zadań nr 2-4.

Wyjaśnienia i zmiana [...].docx

2022-12-08 14:18 Urszula Stepaniuk Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ.
Uwaga! W załączeniu zmieniony załącznik nr 1.1 - formularz ofertowy dla zadania nr 1.

Wyjaśnienia i zmiana [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 397