Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: KP-272-PNK-104/2022 Dostawa oscyloskopów cyfrowych z podziałem na dwie części

Izabela Kotwica
Politechnika Lubelska
Deadlines:
Published : 02-12-2022 14:03:00
Placing offers : 12-12-2022 10:00:00
Offers opening : 12-12-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 909.41 2022-12-02 14:03:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia.docx docx 70.49 2022-12-02 14:03:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 172.5 2022-12-02 14:03:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenia dotyczące braku podstaw do wykluczenia.docx docx 71.67 2022-12-02 14:03:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ -Wzór umowy.pdf pdf 479.03 2022-12-02 14:03:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówienia.pdf pdf 116.3 2022-12-02 14:03:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ .pdf pdf 660.17 2022-12-06 14:49:52 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 62.09 2022-12-12 13:37:59 Public message
Informacja o unieważnieniu drugiej części postępowania.doc doc 70.5 2022-12-13 10:26:26 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 373.37 2022-12-14 15:19:13 Public message

Announcements

2022-12-14 15:19 Izabela Kotwica INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-13 10:26 Izabela Kotwica Informacja o unieważnieniu drugiej części postępowania.

Informacja o unieważ [...].doc

2022-12-12 13:37 Izabela Kotwica Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].docx

2022-12-12 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia :
Część 1: 18 000,00 zł
Część 2: 2867,84 zł
2022-12-06 14:49 Izabela Kotwica Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 685