Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WTI.271.2.27.2022.ZP Świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Wolbrom

Zamówienia Publiczne
Urząd Miasta i Gminy Wolbrom
Deadlines:
Published : 30-11-2022 13:42:00
Placing offers : 09-12-2022 10:00:00
Offers opening : 09-12-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - część ogólna.docx docx 115.81 2022-11-30 13:42:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 60.52 2022-11-30 13:42:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy .docx docx 24.99 2022-11-30 13:42:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie podmiotu trzeciego.docx docx 23.44 2022-11-30 13:42:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami.rar rar 943.66 2022-11-30 13:42:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.rar rar 100.97 2022-11-30 13:42:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 133.31 2022-11-30 13:42:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 05.12.2022r..pdf pdf 35.5 2022-12-05 10:51:23 Public message
Odpowiedź na zap. nr 1 wraz ze zmianą SWZ.odt odt 14.14 2022-12-06 13:10:52 Public message
Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia z dn. 06.12.2022r.pdf pdf 50.69 2022-12-06 13:10:52 Public message
Informacja o kwocie.docx docx 15.75 2022-12-09 10:09:04 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 20.17 2022-12-09 11:07:40 Public message
Informacja z otwarcia ofert (po poprawie omyłek).docx docx 20.19 2022-12-14 10:01:06 Public message
Zawiadomienia o wyniku postępowania (Platforma).doc doc 52 2022-12-20 12:22:13 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 65.82 2023-01-03 08:32:06 Public message

Announcements

2023-01-03 08:32 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-12-20 12:22 Zamówienia Publiczne Zawiadomienia o wyniku postępowania

Zawiadomienia o wyni [...].doc

2022-12-14 10:01 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert (po poprawie omyłek)

Informacja z otwarci [...].docx

2022-12-09 11:07 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2022-12-09 10:09 Zamówienia Publiczne Informacja o kwocie

Informacja o kwocie. [...].docx

2022-12-06 13:10 Zamówienia Publiczne Zapytanie Nr 1 do SWZ wraz z odpowiedzią, Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia z dn. 06.12.2022r.

Odpowiedź na zap. nr [...].odt

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-12-05 10:51 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 05.12.2022r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 589