Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 50/S/22 DOSTAWA 5 SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W POLICYJNEJ WERSJI NIEOZNAKOWANEJ

Urszula Stepaniuk
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Department: Zespół ds. Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 22-11-2022 14:32:00
Placing offers : 02-12-2022 09:30:00
Offers opening : 02-12-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 128.49 2022-11-22 14:32:00 Proceeding
Specyfikacja warunków zamówienia.docx docx 232.99 2022-11-22 14:32:00 Proceeding
Wyjaśnienia i zmiana SWZ.docx docx 40.68 2022-11-25 12:53:58 Public message
wyjaśnienia i zmiana SWZ.docx docx 28.29 2022-11-29 12:47:46 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.48 2022-11-29 12:54:50 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.docx docx 27.36 2022-12-02 10:32:58 Public message
Inf. o unieważnieniu postępowania.docx docx 26.48 2022-12-12 15:16:43 Public message

Announcements

2022-12-12 15:16 Urszula Stepaniuk Informacja o unieważnieniu postępowania.

Inf. o unieważnieniu [...].docx

2022-12-02 10:32 Urszula Stepaniuk Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].docx

2022-12-02 09:30 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp Zamawiający informuje, że kwota, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 600.000,00 zł brutto.
2022-11-29 12:54 Anna Gołko Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-11-29 12:47 Anna Gołko Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

wyjaśnienia i zmiana [...].docx

2022-11-25 12:53 Urszula Stepaniuk Wyjaśnienie i ZMIANA treści SWZ.
Uwaga! Zmieniony załacznik nr 3 SWZ - Wykaz parametrów technicznych pojazdu!

Wyjaśnienia i zmiana [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 404