Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR-D-III.272.77.2022.MK Dostawa infrastruktury teleinformatycznej, w tym sprzętu i oprogramowania do jednostek medycznych w ramach projektu E-zdrowie dla Mazowsza 2

Marta Kowalczyk
Województwo Mazowieckie
Deadlines:
Published : 21-11-2022 09:34:00
Placing offers : 06-02-2023 10:00:00
Offers opening : 06-02-2023 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
000_ogłoszenie 2022-OJS224-645212-pl.pdf pdf 133.41 2022-11-21 09:34:00 Proceeding
00_SWZ_Tresc pisma 2536440.pdf pdf 473.46 2022-11-21 09:34:00 Proceeding
01.1_Formularz cenowy 2.0.xlsx xlsx 26.71 2022-11-21 09:34:00 Proceeding
01_formularz oferty_77.docx docx 41.57 2022-11-21 09:34:00 Proceeding
02_Opis Przedmiotu Zamówienia.zip zip 2477.28 2022-11-21 09:34:00 Proceeding
03.8_Załącznik nr 8_Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.zip zip 527.38 2022-11-21 09:34:00 Proceeding
03_postanowienia umowy z załącznikami.zip zip 575.29 2022-11-21 09:34:00 Proceeding
04_formularz_edytowalny_JEDZ.docx docx 62.17 2022-11-21 09:34:00 Proceeding
05_oświadczenie z art. 117 ust. 4_77.docx docx 38.89 2022-11-21 09:34:00 Proceeding
06_zobowiązanie z art. 118 ust. 1_77.docx docx 38.29 2022-11-21 09:34:00 Proceeding
1_wyjaśnienia i zmiana SWZ_Tresc pisma 2558195.pdf pdf 204.49 2022-11-29 13:46:47 Public message
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji_77.pdf pdf 67.8 2022-12-16 11:46:52 Public message
Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia _77.pdf pdf 195.65 2022-12-16 12:18:54 Public message
3_Zmiana SWZ_termin_2_Tresc pisma 2601758.pdf pdf 185.75 2022-12-27 09:15:38 Public message
zmiana ogłoszenia zmiana terminów_2022-OJS249-725851-pl.pdf pdf 67.84 2022-12-27 09:15:38 Public message
3_Ogłoszenie zmiana terminów_2023-OJS010-024158-pl.pdf pdf 67.74 2023-01-13 12:33:48 Public message
4_zmiana SWZ_termin_3_Tresc pisma 2633468.pdf pdf 192.56 2023-01-13 12:33:48 Public message
5_wyjaśnienia i zmiana SWZ_Tresc pisma 2645832.pdf pdf 426.34 2023-01-23 15:39:20 Public message
P3_Umowa powierzenia.doc doc 135 2023-01-23 15:39:20 Public message
6_zmiana SWZ_termin_4_Tresc pisma 2651875.pdf pdf 196.71 2023-01-25 13:18:59 Public message
4_Ogłoszenie zmiana terminów_2023-OJS018-049861-pl.pdf pdf 67.96 2023-01-25 13:18:59 Public message
7_sprostowanie do wyjaśnień i zmian SWZ z dnia 23.01_Tresc pisma 2655344.pdf pdf 179.32 2023-01-27 12:47:28 Public message

Announcements

2023-01-27 12:47 Marta Kowalczyk Sprostowanie treści Wyjaśnień i zmiany treści SWZ zamieszczonej 23.01.2023

7_sprostowanie do wy [...].pdf

2023-01-25 13:18 Marta Kowalczyk Zmiana treści SWZ wraz ze zmianą ogłoszenia o zamówieniu

6_zmiana SWZ_termin_ [...].pdf

4_Ogłoszenie zmiana [...].pdf

2023-01-23 15:39 Marta Kowalczyk Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ

5_wyjaśnienia i zmia [...].pdf

P3_Umowa powierzenia [...].doc

2023-01-13 12:33 Marta Kowalczyk Zmiana treści SWZ wraz ze zmianą ogłoszenia o zamówieniu

3_Ogłoszenie zmiana [...].pdf

4_zmiana SWZ_termin_ [...].pdf

2022-12-27 09:15 Marta Kowalczyk Zmiana treści SWZ wraz ze zmianą ogłoszenia o zamówieniu

3_Zmiana SWZ_termin_ [...].pdf

zmiana ogłoszenia zm [...].pdf

2022-12-16 12:18 Marta Kowalczyk Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zmiana treści Specyf [...].pdf

2022-12-16 11:46 Marta Kowalczyk Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Ogłoszenie zmian lub [...].pdf

2022-11-29 13:46 Marta Kowalczyk Wyjaśnienia i zmiana SWZ

1_wyjaśnienia i zmia [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 2515