Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 49/C/22 PRZEBUDOWA i MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I MESZKALNYCH oraz CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH w POSTERUNKU POLICJI w BIAŁOWIEŻY

Anna Gołko
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Department: Zespół ds. Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 18-11-2022 14:46:00
Placing offers : 06-12-2022 09:30:00
Offers opening : 06-12-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 129.1 2022-11-18 14:46:00 Proceeding
SWZ.doc doc 701.5 2022-11-18 14:46:00 Proceeding
Projekty budowalne.zip zip 118875.47 2022-11-18 14:46:00 Proceeding
Projekty wykonawcze.zip zip 167713.8 2022-11-18 14:46:00 Proceeding
STWiORB.zip zip 11862.56 2022-11-18 14:46:00 Proceeding
Modyfikacja treści SWZ.docx docx 35.09 2022-11-25 12:18:40 Public message
Załącznik do modyfikacji z dnia 25.11.2022.7z 7z 5515.74 2022-11-25 12:19:28 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ.docx docx 37.32 2022-12-02 12:34:26 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.docm docm 76.04 2022-12-06 12:47:47 Public message
Informacja o wyborze strona.docx docx 100.06 2022-12-16 14:40:05 Public message

Announcements

2022-12-16 14:40 Anna Gołko Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].docx

2022-12-06 12:47 Anna Gołko Informacja z otwarcia ofert.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].docm

2022-12-06 09:30 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp Zamawiający informuje, że kwota, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 9 862 178,08 zł brutto.
2022-12-02 12:34 Grażyna Sacharko Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienia treści S [...].docx

2022-11-25 12:19 Grażyna Sacharko Załącznik do modyfikacji treści SWZ z dnia 25.11.2022

Załącznik do modyfik [...].7z

2022-11-25 12:18 Grażyna Sacharko Modyfikacja treści SWZ

Modyfikacja treści S [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1330