Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.45.2022 „Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki oraz na terenie Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym z okresem realizacji 1.01.2023 r. - 31.12.2024”. Część I przedmiotu zamówienia - „ Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki oraz utrzymanie małych obiektów użytkowych służących rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, tj. ławek ulicznych oraz koszy, w latach 2023 - 2024”. Część II przedmiotu zamówienia - „Utrzymanie czystości na terenie Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym w Łomiankach w latach 2023 - 2024”.

Katarzyna Rojecka
Gmina Łomianki
Deadlines:
Published : 15-11-2022 15:59:00
Placing offers : 12-12-2022 11:00:00
Offers opening : 12-12-2022 11:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 160.04 2022-11-15 15:59:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz Oferty dla Części I.doc doc 84 2022-11-15 15:59:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz Oferty dla Części II.doc doc 79.5 2022-11-15 15:59:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - JEDZ cz. I.zip zip 83.02 2022-11-15 15:59:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - JEDZ cz. II.zip zip 72.94 2022-11-15 15:59:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Zobowiązanie.docx docx 24.8 2022-11-15 15:59:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie - brak przesłanek wykluczenia.docx docx 42.55 2022-11-15 15:59:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 870.09 2022-11-15 15:59:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia cz. I.pdf pdf 662.84 2022-11-15 15:59:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia cz. II.pdf pdf 85.96 2022-11-15 15:59:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy cz. I.pdf pdf 507.34 2022-11-15 15:59:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy cz. II.pdf pdf 471.04 2022-11-15 15:59:00 Proceeding
Odpowiedź na pytanie do SWZ.pdf pdf 530.83 2022-11-22 14:20:53 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia..pdf pdf 528.69 2022-12-12 10:54:17 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 542.1 2022-12-12 11:36:40 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_Cz. I.pdf pdf 543.9 2022-12-15 10:32:34 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_ Cz. II.pdf pdf 544.36 2022-12-15 10:32:34 Public message

Announcements

2022-12-15 10:32 Dorota Porębska Zmawiający w załączeniu przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I i II

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-12-12 11:36 Katarzyna Rojecka Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-12 10:54 Katarzyna Rojecka Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-11-22 14:20 Katarzyna Rojecka Zamawiający w załączeniu przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią.

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 464