Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/ZZO/9/2022 Dostawa linii do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) w ramach projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.”

Deadlines:
Published : 15-11-2022 14:30:00
Placing offers : 19-12-2022 09:00:00
Offers opening : 19-12-2022 09:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 121.44 2022-11-15 14:30:00 Proceeding
SWZ.docx docx 152.62 2022-11-15 14:30:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 3588.08 2022-11-15 14:30:00 Proceeding
Modyfikacja ogłoszenia z dnia 25.11.2022 r..pdf pdf 66.51 2022-11-25 14:39:23 Public message
Modyfikacja SWZ z dnia 25.11.2022 r..pdf pdf 345.43 2022-11-25 14:39:23 Public message
SWZ — ujednolicony.docx docx 152.82 2022-11-25 14:39:23 Public message
06_Protokol_odbioru_koncowego.pdf pdf 270.1 2022-11-25 14:39:23 Public message
Modyfikacja ogłoszenia z dnia 08.12.2022 r..pdf pdf 74.13 2022-12-08 13:32:50 Public message
Modyfikacja SWZ 08.12.2022 r..pdf pdf 1692.42 2022-12-08 13:32:50 Public message
Odpowiedzi na pytania 08.12.2022 r..pdf pdf 5260.85 2022-12-08 13:32:50 Public message
Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór umowy - ujednolicony.docx docx 133.34 2022-12-08 13:32:50 Public message
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 296.65 2022-12-19 09:04:31 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 353.92 2022-12-19 12:54:11 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 865.55 2022-12-20 14:51:14 Public message

Announcements

2022-12-20 14:51 Dominika Rydygier Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-12-19 12:54 Dominika Rydygier Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-19 09:04 Dominika Rydygier Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-12-08 13:32 Dominika Rydygier Zamawiający przekazuje:
- Modyfikację ogłoszenia z dnia 08.12.2022 r.
- Modyfikację SWZ z dnia 08.12.2022 r.
- Odpowiedzi na pytania z dnia 08.12.2022 r.
- Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór umowy - ujednolicony

Modyfikacja ogłoszen [...].pdf

Modyfikacja SWZ 08.1 [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Załącznik nr 7 do S [...].docx

2022-11-25 14:39 Dominika Rydygier Zamawiający przekazuje:
- Modyfikację SWZ z dnia 25.11.2022 r.
- Modyfikację ogłoszenia o zamówieniu z dnia 25.11.2022 r.
- SWZ - ujednolicony
- 06 Protokół odbioru końcowego

Modyfikacja ogłoszen [...].pdf

Modyfikacja SWZ z dn [...].pdf

SWZ — ujednolicony.d [...].docx

06_Protokol_odbioru_ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1028