Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 6/PZP/2022 Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego Dom Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie

Deadlines:
Published : 13-11-2022 18:17:00
Placing offers : 25-11-2022 14:00:00
Offers opening : 25-11-2022 14:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu..pdf pdf 91.17 2022-11-13 18:17:00 Proceeding
opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 A.doc doc 82 2022-11-13 18:17:00 Proceeding
SWZ.docx docx 85.76 2022-11-13 18:17:00 Proceeding
załacznik nr 1 do SWZ wzór oferty.odt odt 41.36 2022-11-13 18:17:00 Proceeding
załacznik nr 4 do SWZ projekt umowy.docx docx 87.37 2022-11-13 18:17:00 Proceeding
Załącznik nr 2_Oświadczenie o spełnianiu warunków Udziału i braku podstaw wykluczenia.docx docx 40.82 2022-11-13 18:17:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 35.07 2022-11-13 18:17:00 Proceeding
załącznik nr 6 do SWZ oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 39.82 2022-11-13 18:17:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SWZ oświadczenie o aktualności.docx docx 39.26 2022-11-13 18:17:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia..pdf pdf 37.9 2022-11-19 17:24:32 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf pdf 53.15 2022-11-21 22:29:26 Public message
odpowiedzi na zapytania do SWZ.doc doc 91 2022-11-21 22:29:26 Public message
Modyfikacja_załacznik nr 1 do SWZ wzór oferty.odt odt 40.77 2022-11-21 22:29:26 Public message
informacja o kwocie przeznaczonej na sfinasowanie zamówienia..docx docx 29.56 2022-11-25 13:24:51 Public message
informacja z otwarcia ofert.doc doc 61 2022-11-25 17:18:05 Public message

Announcements

2022-11-25 17:18 Elżbieta Jastrzębska Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].doc

2022-11-25 13:24 Elżbieta Jastrzębska Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.

informacja o kwocie [...].docx

2022-11-21 22:29 Elżbieta Jastrzębska ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
odpowiedzi na zapytania
modyfikacja - Wzór oferty- załącznik nr 1 do SWZ

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

odpowiedzi na zapyta [...].doc

Modyfikacja_załaczni [...].odt

2022-11-19 17:24 Elżbieta Jastrzębska ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 326