Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Or.272.10.2022 Projekt dwóch zewnętrznych platform pionowych przy budynkach: • Liceum Ogólnokształcącego w Miechowie przy ul. Konopnickiej 2, • Bursy Szkolnej w Miechowie przy ul. Sienkiewicza 27A

Magdalena Oczkowicz
Powiat Miechowski Department: Wydział Organizacyjny
Deadlines:
Published : 10-11-2022 14:32:00
Placing offers : 25-11-2022 15:00:00
Offers opening : 28-11-2022 09:00:00
Procedure: Konkurs PZ
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono warunki udziału w konkursie oraz pozostałą dokumentację. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o konkursie Or.272.10.2022.pdf pdf 62.54 2022-11-10 14:32:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o konkursie Or.272.10.2022.pdf pdf 35.17 2022-11-10 14:32:00 Proceeding
Regulamin konkursu Platformy.docx docx 31.56 2022-11-10 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Oświadczenie wykonawcy dotyczace spełnienia warunków udziału oraz braku przesłanek wykluczenia Or. 272.10.2022.docx docx 19.9 2022-11-10 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Program funkcjonalno użytkowy.docx docx 16.67 2022-11-10 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 3 wzór istotnych postanowień umowy.docx docx 28.24 2022-11-10 14:32:00 Proceeding
1Informacja o wyborze najkorzystniejszej pracy konkursowej Or.272.10.2022.docx docx 20.43 2022-11-30 13:03:30 Public message

Announcements

2022-11-30 13:03 Magdalena Oczkowicz W załączeniu przekazujemy informacje o wyborze najkorzystniejszej pracy konkursowej
z poważaniem
Magdalena Oczkowicz

1Informacja o wyborz [...].docx

2022-11-22 09:52 Magdalena Oczkowicz Zamawiający informuje, że nagrodą w niniejszym konkursie jest zaproszenie autora lub autorów wybranych prac konkursowych do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Szacowana wartość zamówienia kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwoleń na budowę wynosi 160 000 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 318