Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZ.271.76.2022 Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Czersk w okresie od 01.01.2023r. – do 31.12.2023r.

Wioletta Rostankowska
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 10-11-2022 09:37:00
Placing offers : 23-11-2022 09:00:00
Offers opening : 23-11-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie.pdf pdf 144.2 2022-11-10 09:37:00 Proceeding
SWZ.docx docx 575.86 2022-11-10 09:37:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1805.23 2022-11-10 09:37:00 Proceeding
załaczniki do SWZ.zip zip 4432.91 2022-11-10 09:37:00 Proceeding
pismo_wyjaśnienie_zmiana-SWZ-17.11.pdf pdf 581.35 2022-11-17 11:44:32 Public message
pismo-wyjasnienie-zmiana-SWZ-17.11...docx docx 536.72 2022-11-17 11:44:32 Public message
zal. 1-formularz ofertowy-zmieniony-17.11...docx docx 530.6 2022-11-17 11:44:32 Public message
zal. 3 - OPZ-zmieniony-17.11..pdf pdf 463.38 2022-11-17 11:44:32 Public message
zal. 3-OPZ-zmieniony-17.11..docx docx 628.58 2022-11-17 11:44:32 Public message
zal. 5 - PPU-cz.1-zmieniony-17.11...docx docx 646.96 2022-11-17 11:44:32 Public message
Ogłoszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf pdf 36.64 2022-11-17 11:44:32 Public message
informacja.docx docx 623.12 2022-11-23 13:15:04 Public message
informacja.pdf pdf 65.34 2022-11-23 13:15:04 Public message
uniewaznienie_cz.2.pdf pdf 53.96 2022-11-23 13:20:20 Public message
unieważnienie-cz.2.docx docx 621.8 2022-11-23 13:20:20 Public message

Announcements

2022-11-23 13:20 Wioletta Rostankowska W załączeniu informacja o unieważnieniu części 2 postępowania: Kolportaż biuletynu informacyjnego Panorama Czerska w ramach zadania pn.: Promocja walorów gminy.

uniewaznienie_cz.2.p [...].pdf

unieważnienie-cz.2.d [...].docx

2022-11-23 13:15 Wioletta Rostankowska W załączeniu informacja o złożonych ofertach.

informacja.docx

informacja.pdf

2022-11-23 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Część 1. Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Czersk w okresie od 01.01.2023 – do 31.12.2023 - 224.381,90 zł brutto
Część 2. Kolportaż biuletynu informacyjnego Panorama Czerska w ramach zadania pn.: Promocja walorów gminy - 11.902,46 zł brutto
2022-11-17 11:44 Wioletta Rostankowska W załączeniu pismo z załącznikami - wyjaśnienie i zmiana treści SWZ.
UWAGA.
Zmieniono termin składania ofert do 23.11.2022 do godz. 9:00.
Zmieniono zał. nr 1 - formularz ofertowy, zał. nr 3 - OPZ, zał. nr 5 - PPU.

pismo_wyjaśnienie_zm [...].pdf

pismo-wyjasnienie-zm [...].docx

zal. 1-formularz ofe [...].docx

zal. 3 - OPZ-zmienio [...].pdf

zal. 3-OPZ-zmieniony [...].docx

zal. 5 - PPU-cz.1-zm [...].docx

Ogłoszenie_o_zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 244