Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: JRP.271.1.4.2022 Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z wozem asenizacyjnym i rozrzutnikiem do transportu kompostu do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw”

Deadlines:
Published : 04-11-2022 15:35:00
Placing offers : 14-12-2022 12:00:00
Offers opening : 14-12-2022 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 149.07 2022-11-04 15:35:00 Proceeding
SWZ.docx docx 190.32 2022-11-04 15:35:00 Proceeding
Zalacznik_nr_1-OPZ.docx docx 70.48 2022-11-04 15:35:00 Proceeding
Zalacznik_nr_2-Projektowane_postanowienia_umowy.doc doc 174 2022-11-04 15:35:00 Proceeding
Zalacznik_nr_3-Wzor_Formularza_Oferty oraz zalacznik 3.1 i 3.2.docx docx 90.06 2022-11-04 15:35:00 Proceeding
Zalacznik_nr_4-Wzor_Wykazu_wykonanych_dostaw.docx docx 62.68 2022-11-04 15:35:00 Proceeding
Zalacznik_nr_5-Klauzula_informacyjna.docx docx 67.24 2022-11-04 15:35:00 Proceeding
Zalacznik_nr_6-Oswiadczenie_wykonawcy_wykonawcow.docx docx 72.13 2022-11-04 15:35:00 Proceeding
Zalacznik_nr_7-oswiadczenie_podmiotu_udostepniajacego_zasoby.docx docx 66.21 2022-11-04 15:35:00 Proceeding
Zalacznik_nr_8-Oswiadczenie_o_aktualnosci.DOC DOC 108 2022-11-04 15:35:00 Proceeding
Pytania_wyjasnienia_zmiana_tresci_SWZ.pdf pdf 504.32 2022-12-02 12:23:01 Public message
Sprostowanie_ogloszenie_zmian_lub_dodatkowych_informacji.pdf pdf 64.85 2022-12-02 12:23:01 Public message
Zalacznik_do_pisma_z_dnia_29_11_2022.docx docx 74.59 2022-12-02 12:23:01 Public message
Informacja_o_kwocie.pdf pdf 463.2 2022-12-14 12:11:44 Public message
KOMUNIKAT.pdf pdf 515.86 2022-12-14 15:33:41 Public message
Informacja o unieważnieniu.pdf pdf 465.66 2022-12-30 08:17:37 Public message
2023-OJS007-015532-pl.pdf pdf 102.6 2023-01-10 12:12:23 Public message

Announcements

2023-01-10 12:12 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania.

2023-OJS007-015532-p [...].pdf

2022-12-30 08:17 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania.

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-12-14 15:33 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza komunikat.

KOMUNIKAT.pdf

2022-12-14 12:11 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja_o_kwocie. [...].pdf

2022-12-02 12:23 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytania, wyjaśnienia, zmianę treści SWZ oraz sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Pytania_wyjasnienia_ [...].pdf

Sprostowanie_oglosze [...].pdf

Zalacznik_do_pisma_z [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 978