Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2418/59/2022 Renowacja komór na Kolektorze Krępica DN1000 oraz renowacja studni rozprężnych od lokalnych przepompowni ścieków na terenie Miasta Kalisza wraz ze spocznikami i kinetami z wykorzystaniem paneli GRP

Deadlines:
Published : 28-10-2022 14:14:00
Placing offers : 04-11-2022 09:00:00
Offers opening : 04-11-2022 09:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty na renowację komór na Kolektorze Krępica DN1000 (8 szt. suma głębokości ok. 21 mb.) oraz renowację studni rozprężnych od lokalnych przepompowni ścieków na terenie Miasta Kalisza (11 szt. suma głębokości ok. 23,5 mb) wraz ze spocznikami i kinetami z wykorzystaniem paneli GRP.  

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
D132 Regulamin Porządkowy PWiK (załącznik nr 3).docx docx 130.95 2022-10-28 14:14:00 Proceeding
formularz ofertowy (załącznik nr 1).docx docx 26.47 2022-10-28 14:14:00 Proceeding
Raport renowacji komór i studni Kalisz 2022 wzór.xlsx xlsx 10.5 2022-10-28 14:14:00 Proceeding
studnie i komory.zip zip 5867.39 2022-10-28 14:14:00 Proceeding
Umowa - załącznik nr 2.doc doc 135 2022-10-28 14:14:00 Proceeding
załączniki nr 4-10.docx docx 48.85 2022-10-28 14:14:00 Proceeding
Zapytanie Ofertowe.docx docx 32.2 2022-10-28 14:14:00 Proceeding
Zestawienie ofert.pdf pdf 130.11 2022-11-04 12:56:27 Public message
Dokumentacja Podstawowych Czynności - renowacja komór.pdf pdf 467.61 2022-11-09 08:41:24 Public message

Announcements

2022-11-09 08:41 Anna Kędzia Rozstrzygnięcie postępowania

Dokumentacja Podstaw [...].pdf

2022-11-04 12:56 Magdalena Włodarek Zestawienie ofert

Zestawienie ofert.pd [...].pdf

2022-11-04 08:54 Magdalena Włodarek Link do transmisji z otwarcia postępowania: https://youtu.be/g95hoa7KY-I

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Renowacja komór na Kolektorze Krępica DN1000 oraz renowacja studni rozprężnych od lokalnych przepompowni ścieków na terenie Miasta Kalisz wraz ze spocznikami i kinetami z wykorzystaniem paneli GRP - 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3116 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Wynagrodzenie ryczałtowe zostanie pomniejszone o kwotę wynikającą z kosztów poniesionych za zajęcie pasa drogowego, na podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 30.12.2022r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Gwarancja - min. 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 389