Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00402167/01 Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w Zespole Szkół nr 1 w Ostrzeszowie i Zespole Szkół nr 2 w Ostrzeszowie w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie ostrzeszowskim” (VI części) Nr referencyjny postępowania: OP.272.1.2.2022

Magdalena Kowalczyk
Powiat Ostrzeszowski
Deadlines:
Published : 20-10-2022 13:30:00
Placing offers : 03-11-2022 10:00:00
Offers opening : 03-11-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 183.6 2022-10-20 13:30:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia (8).pdf pdf 593.94 2022-10-20 13:30:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.zip zip 725.39 2022-10-20 13:30:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Wykazy oferowanych produktów, oświadczenia.zip zip 689.57 2022-10-20 13:30:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ.docx docx 120.17 2022-10-20 13:30:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.doc doc 214.5 2022-10-20 13:30:00 Proceeding
Załączniki 3 i 4 do SWZ (Formularz ofertowy i Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postęp.docx docx 147.1 2022-10-20 13:30:00 Proceeding
Załączniki nr 3a-3f do SWZ Formularze cenowe.zip zip 645.43 2022-10-20 13:30:00 Proceeding
Odpowiedź na pytanie nr 1.pdf pdf 139.5 2022-10-24 14:04:37 Public message
Odpowiedź na pytanie nr 2 (2).pdf pdf 200.02 2022-10-25 14:59:16 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 26.10.2022.pdf pdf 43.11 2022-10-26 14:52:26 Public message
Wyjaśneinia i zmiana treści SWZ zmiana terminu składania ofert (4).pdf pdf 289.98 2022-10-26 14:52:26 Public message
Załącznik nr 1c do SWZ - OPZ część III zamówienia AKTUALNY.docx docx 129.69 2022-10-26 14:52:26 Public message
Załącznik nr 1d do SWZ - OPZ część IV zamówienia AKTUALNY.docx docx 128.36 2022-10-26 14:52:26 Public message
Załącznik nr 2d do SWZ - Oświadczenie dla części IV zamówienia AKTUALNE.docx docx 128.1 2022-10-26 14:52:26 Public message
Załącznik nr 6 do SWZ AKTUALNY.doc doc 215 2022-10-26 14:52:26 Public message
Załączniki 3 i 4 do SWZ (Formularz ofertowy i Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postęp AKTUALNY.docx docx 147.01 2022-10-26 14:52:26 Public message
Odpowiedź na pytanie nr 11.pdf pdf 139.72 2022-10-27 14:58:29 Public message
Informacja z otwarcia ofert 03.11.2022 r..pdf pdf 213.35 2022-11-03 14:35:26 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części I zamówienia.pdf pdf 228.96 2022-11-22 14:30:30 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części V zamówienia (2).pdf pdf 229.82 2022-11-22 14:34:47 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części II zamówienia (1).pdf pdf 228.62 2022-11-25 14:14:33 Public message
Informacja o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania w części III zamówienia (1).pdf pdf 152.72 2022-11-25 14:35:28 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części IV zamówienia (3).pdf pdf 214.84 2022-11-29 11:57:19 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części VI zamówienia.pdf pdf 226.58 2022-11-29 12:03:11 Public message

Announcements

2023-03-17 14:06 Magdalena Kowalczyk Dzień dobry

Zgodnie z art. 262 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania (Nr referencyjny: OP.272.1.4.2023) w zakresie III części postępowania, która została unieważnione w niniejszym postępowaniu. Link do nowego postępowania poniżej
https://platformazakupowa.pl/transakcja/742613
2022-11-29 12:03 Magdalena Kowalczyk Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam plik Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części VI zamówienia

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-11-29 11:57 Magdalena Kowalczyk Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam plik Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części IV zamówienia

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-11-25 14:35 Magdalena Kowalczyk Szanowni Państwo
W załączeniu przesyłam plik Informacja o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania w części III zamówienia

Informacja o odrzuce [...].pdf

2022-11-25 14:14 Magdalena Kowalczyk Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam plik Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części II zamówienia

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-11-22 14:34 Magdalena Kowalczyk Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam plik Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części V zamówienia

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-11-22 14:30 Magdalena Kowalczyk Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam plik Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części I zamówienia

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-11-03 14:35 Magdalena Kowalczyk Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam plik z informacją z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-03 10:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
Część I zamówienia – 156 522,66 zł brutto

Część II zamówienia - 11 809,00 zł brutto

Część III zamówienia – 143 755,22 zł brutto

Część IV zamówienia – 19 232,56 zł brutto

Część V zamówienia - 185 168,00 zł brutto

Część VI zamówienia - 15 951,68 zł gross
2022-10-27 14:58 Magdalena Kowalczyk Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam plik Odpowiedź na pytanie nr 11

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

2022-10-26 14:52 Magdalena Kowalczyk Szanowni Państwo
W załączeniu przesyłam:
- plik z ogłoszeniem o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu,
- plik zawierający: Odpowiedzi na pytania 3-10, informacje o zmianie treści SWZ i zmianie terminu składania ofert,
oraz aktualne załączniki do SWZ:
- Załącznik nr 1c do SWZ - OPZ część III zamówienia AKTUALNY,
- Załącznik nr 1d do SWZ - OPZ część IV zamówienia AKTUALNY,
- Załącznik nr 2d do SWZ - Oświadczenie dla części IV zamówienia AKTUALNY,
- Załącznik nr 6 do SWZ AKTUALNY,
- Załączniki 3 i 4 do SWZ (Formularz ofertowy i Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postęp AKTUALNY,

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśneinia i zmiana [...].pdf

Załącznik nr 1c do S [...].docx

Załącznik nr 1d do S [...].docx

Załącznik nr 2d do S [...].docx

Załącznik nr 6 do SW [...].doc

Załączniki 3 i 4 do [...].docx

2022-10-25 14:59 Magdalena Kowalczyk Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam plik Odpowiedź na pytanie nr 2

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

2022-10-24 14:04 Magdalena Kowalczyk Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam plik Odpowiedź na pytanie nr 1

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1112