Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dz.U./S S202 19/10/2022 574077-2022-PL DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH (Nr wew. GZK/ZP/4/2022)

Deadlines:
Published : 19-10-2022 14:40:00
Placing offers : 21-11-2022 10:00:00
Offers opening : 21-11-2022 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS202-574077-pl ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 125.05 2022-10-19 14:40:00 Proceeding
SWZ- paliwo 2023 GZK unijny1.docx docx 209.6 2022-10-19 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy1.docx docx 28.44 2022-10-19 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o aktualności informacji.docx docx 20.32 2022-10-19 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie gr. kapitałowa.doc doc 41 2022-10-19 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wykaz stacji paliw.docx docx 21.48 2022-10-19 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - projekt umowy.docx docx 42.87 2022-10-19 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - oświadczenie - wykluczenia.docx docx 28.23 2022-10-19 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - JEDZ.zip zip 90.14 2022-10-19 14:40:00 Proceeding
Modyfikacja treści SWZ-20.10.2022.docx docx 17.56 2022-10-20 12:00:12 Public message
SWZ- po modyfikacji paliwo 2023.docx docx 209.57 2022-10-20 12:00:12 Public message
Modyfikacja treści załącznika nr 1 -10.11.2022.docx docx 17.36 2022-11-14 08:04:54 Public message
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy po modyfikacji.docx docx 28.53 2022-11-14 08:04:54 Public message
pismo odpowiedzi na pytania przetarg paliwo 2023.docx docx 31.64 2022-11-15 13:54:23 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 27.69 2022-11-21 12:26:38 Public message
informacja o wyborze oferty.docx docx 25.49 2022-12-08 11:55:14 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 115.22 2023-02-01 09:02:24 Public message

Announcements

2023-02-01 09:02 Emilia Czerwińska ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-12-08 11:55 Emilia Czerwińska Informacja o wyborze oferty

informacja o wyborze [...].docx

2022-11-21 12:26 Emilia Czerwińska Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].docx

2022-11-21 10:00 Buyer message Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 976 794,00 zł brutto.
2022-11-15 13:54 Emilia Czerwińska Odpowiedź na pytania

pismo odpowiedzi na [...].docx

2022-11-14 08:04 Emilia Czerwińska Modyfikacja załącznika nr 1 - pismo
Załącznik nr 1 po modyfikacji.

Modyfikacja treści z [...].docx

Załącznik nr 1 - for [...].docx

2022-10-20 12:00 Emilia Czerwińska Modyfikacja treści SWZ

Modyfikacja treści S [...].docx

SWZ- po modyfikacji [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 845