Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/S 199-564599 Odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2023 roku w podziale na 11 zadań

Deadlines:
Published : 14-10-2022 13:10:00
Placing offers : 07-11-2022 11:00:00
Offers opening : 07-11-2022 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ (7).docx docx 222.8 2022-10-14 13:10:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 3878.04 2022-10-14 13:10:00 Proceeding
SWZ modyfikacja z dnia 25.10.22 r..docx docx 222.05 2022-10-25 13:21:38 Public message
Wyjaśnienia SWZ I.docx docx 334.62 2022-10-27 14:50:10 Public message
Ogłoszenie o sprostowaniu z dnia 28.10.22 r..pdf pdf 2834.88 2022-10-28 12:52:10 Public message
SWZ (7) (2) po zmianach 28.10..docx docx 222.31 2022-10-28 12:53:44 Public message
Modyfikacje SWZ I.docx docx 22.54 2022-10-28 12:56:48 Public message
informacja o złożonych ofertach.docx docx 46.19 2022-11-07 14:46:48 Public message
Zadanie nr 1 informacja o wyborze oferty najkorzytniejszej.docx docx 41.16 2022-12-15 13:40:16 Public message
Zadanie nr 8 informacja o wyborze oferty najkorzytniejszej.docx docx 41.07 2022-12-15 14:35:13 Public message
Zadanie nr 9 informacja o wyborze oferty najkorzytniejszej.docx docx 41.01 2022-12-15 14:56:18 Public message
Zadanie nr 5 informacja o wyborze oferty najkorzytniejszej.docx docx 41.6 2022-12-16 13:54:17 Public message
Zadanie nr 11 informacja o wyborze oferty najkorzytniejszej.docx docx 41.6 2022-12-29 20:24:27 Public message
Zadanie nr 7 informacja o wyborze oferty najkorzytniejszej.docx docx 41.62 2022-12-30 08:47:20 Public message
Zadanie nr 2 informacja o wyborze oferty najkorzytniejszej.docx docx 41.27 2022-12-30 12:20:42 Public message
Zadanie nr 3 informacja o wyborze oferty najkorzytniejszej.docx docx 41.45 2022-12-30 14:17:34 Public message
Zadanie nr 4 informacja o wyborze oferty najkorzytniejszej.docx docx 41.32 2022-12-30 14:26:50 Public message
Zadanie nr 10 informacja o wyborze oferty najkorzytniejszej.docx docx 41.71 2023-01-04 14:14:48 Public message

Announcements

2023-01-04 14:14 Anna Pieńkowska INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA NR 10.

Zadanie nr 10 inform [...].docx

2022-12-30 14:26 Anna Pieńkowska INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA NR 4.

Zadanie nr 4 informa [...].docx

2022-12-30 14:17 Anna Pieńkowska INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA NR 3.

Zadanie nr 3 informa [...].docx

2022-12-30 12:20 Anna Pieńkowska INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA NR 2.

Zadanie nr 2 informa [...].docx

2022-12-30 08:47 Anna Pieńkowska INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA NR 7.

Zadanie nr 7 informa [...].docx

2022-12-29 20:24 Anna Pieńkowska INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA NR 11.

Zadanie nr 11 inform [...].docx

2022-12-20 14:39 Waldemar Sawczuk The message was withdrawn by the Buyer.
2022-12-16 13:54 Anna Pieńkowska INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA NR 5.

Zadanie nr 5 informa [...].docx

2022-12-15 14:56 Anna Pieńkowska INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA NR 9.

Zadanie nr 9 informa [...].docx

2022-12-15 14:35 Anna Pieńkowska INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA NR 8.

Zadanie nr 8 informa [...].docx

2022-12-15 13:40 Anna Pieńkowska INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA NR 1.

Zadanie nr 1 informa [...].docx

2022-11-07 14:46 Anna Pieńkowska Informacja o złożonych ofertach

informacja o złożony [...].docx

2022-11-07 11:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia jest następująca:
Zadanie nr 1 3.840.000,00 zł
Zadanie nr 2 3.840.000,00 zł
Zadanie nr 3 3.840.000,00 zł
Zadanie nr 4 3.840.000,00 zł
Zadanie nr 5 3.200.000,00 zł
Zadanie nr 6 414.000,00 zł
Zadanie nr 7 3.810.000,00 zł
Zadanie nr 8 129.750,00 zł
Zadanie nr 9 49.800,00 zł
Zadanie nr 10 23.175,00 zł
Zadanie nr 11 1.800.000,00 zł
2022-10-28 12:56 Anna Pieńkowska MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1-odpowiedzi na zadane pytania.

Modyfikacje SWZ I.do [...].docx

2022-10-28 12:53 Anna Pieńkowska Modyfikacja Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 28.10.2022 r.

SWZ (7) (2) po zmian [...].docx

2022-10-28 12:52 Anna Pieńkowska Ogłoszenie o sprostowaniu z dnia 28.10.2022 r.

Ogłoszenie o sprosto [...].pdf

2022-10-27 14:50 Anna Pieńkowska WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1.

Wyjaśnienia SWZ I.do [...].docx

2022-10-25 13:21 Anna Pieńkowska Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania ofert. W załączeniu modyfikacja Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SWZ modyfikacja z dn [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1625