Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZ.271.69.2022 Przebudowa ulic w Rytlu (część ul. Odrodzenia, część ul. 22 Lutego, część ul. Leśnej)

Wioletta Rostankowska
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 06-10-2022 15:40:00
Placing offers : 27-10-2022 09:00:00
Offers opening : 27-10-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja Projektowa.zip zip 48824.29 2022-10-06 15:40:00 Proceeding
ogloszenie.pdf pdf 153.41 2022-10-06 15:40:00 Proceeding
POR.zip zip 6003.07 2022-10-06 15:40:00 Proceeding
SWZ.docx docx 686.94 2022-10-06 15:40:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 2685.42 2022-10-06 15:40:00 Proceeding
załączniki do SWZ.zip zip 22773.41 2022-10-06 15:40:00 Proceeding
Przedmiary.zip zip 2482.42 2022-10-06 15:40:00 Proceeding
wyjasnienie_zmiana_SWZ-20.10..docx docx 250.2 2022-10-20 07:26:37 Public message
wyjaśnienie_zmiana_SWZ-20.10..pdf pdf 245.69 2022-10-20 07:26:37 Public message
zal. 8- OPZ-zmieniony-20.10..docx docx 538.48 2022-10-20 07:26:37 Public message
zal. 8-OPZ-zmieniony-20.10..pdf pdf 320.68 2022-10-20 07:26:37 Public message
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-20.10..pdf pdf 61.11 2022-10-20 07:26:37 Public message
informacja.docx docx 623.6 2022-10-27 10:14:17 Public message
informacja.pdf pdf 62.82 2022-10-27 10:14:17 Public message
wybór— platforma.docx docx 625.06 2022-11-10 07:38:49 Public message
wybór-platforma.pdf pdf 97.22 2022-11-10 07:38:49 Public message

Announcements

2022-11-10 07:38 Wioletta Rostankowska W załączeniu wybór oferty.

wybór— platforma.doc [...].docx

wybór-platforma.pdf

2022-10-27 10:14 Wioletta Rostankowska W załączeniu informacja o złożonych ofertach na podst. art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

informacja.docx

informacja.pdf

2022-10-27 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2.551.021,00 zł brutto
2022-10-20 07:26 Wioletta Rostankowska W załączeniu wyjaśnienie i zmiana treści SWZ oraz zmiana opisu przedmiotu zamówienia -zał. nr 8 i Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 20.10.2022.r.
UWAGA. przedłużono termin składania ofert do 27.10.2022 r. do godz. 9:00.

wyjasnienie_zmiana_S [...].docx

wyjaśnienie_zmiana_S [...].pdf

zal. 8- OPZ-zmienion [...].docx

zal. 8-OPZ-zmieniony [...].pdf

ogloszenie_o_zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 644