Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.51.2022 Utwardzenie płytami drogowymi ulic Kminkowej w Kosakowie, Dobke i Kołłątaja w Pogórzu oraz Zielonej w Mostach – 2 edycja

Aleksandra Nikielska
Gmina Kosakowo
Deadlines:
Published : 27-09-2022 11:05:00
Placing offers : 13-10-2022 11:00:00
Offers opening : 13-10-2022 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 08daa05b-4215-2903-b681-300011107f8f.pdf pdf 145.87 2022-09-27 11:05:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 494.35 2022-09-27 11:05:00 Proceeding
Załącznik nr 1A do SWZ_ Formularz ofertowy.docx docx 30.95 2022-09-27 11:05:00 Proceeding
Załącznik nr 1B do SWZ_ Formularz ofertowy.docx docx 30.82 2022-09-27 11:05:00 Proceeding
Załącznik nr 1C do SWZ_ Formularz ofertowy.docx docx 30.43 2022-09-27 11:05:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 20.03 2022-09-27 11:05:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ_Zobowiązanie do udostępnienia zasobów.docx docx 20.27 2022-09-27 11:05:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ_Oświadczenie wykonawców na podstawie art.117.docx docx 13.95 2022-09-27 11:05:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ_ Wykaz robót.docx docx 25.33 2022-09-27 11:05:00 Proceeding
Załacznik nr 6 do SWZ Wzór umowy - Utwardzenie dróg płytami.pdf pdf 235.67 2022-09-27 11:05:00 Proceeding
Załacznik nr 7 A do SWZ +dokumentacja techniczna Kminkowa.zip zip 2841.29 2022-09-27 11:05:00 Proceeding
Załacznik nr 7 B do SWZ dokumentacja techniczna Dobke i Kołłątaja.zip zip 2269.7 2022-09-27 11:05:00 Proceeding
Załacznik nr 7 C do SWZ dokumetacja techniczna Zielona.zip zip 2175.73 2022-09-27 11:05:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ_RODO.docx docx 23.89 2022-09-27 11:05:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 07.10.2022r.docx docx 16.25 2022-10-07 08:11:20 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 16.79 2022-10-13 12:18:36 Public message
Unieważnienie postępowania w częsci 2 i 3.docx docx 14.21 2022-10-13 12:56:02 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 20.34 2022-10-27 13:10:46 Public message

Announcements

2022-10-27 13:10 Adriana Żuralska Szanowni Państwo, w załączniku Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 postępowania na: Utwardzenie płytami drogowymi ulic Kminkowej w Kosakowie, Dobke i Kołłątaja w Pogórzu oraz Zielonej w Mostach – 2 edycja

Informacja o wyborze [...].docx

2022-10-13 12:56 Aleksandra Nikielska Szanowni Państwo, w załączniku informacja o unieważnieniu postepowania w części 2 i 3.

Unieważnienie postęp [...].docx

2022-10-13 12:24 Aleksandra Nikielska The message was withdrawn by the Buyer.
2022-10-13 12:18 Aleksandra Nikielska Szanowni państwo, w załączniku informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].docx

2022-10-13 11:16 Aleksandra Nikielska Szanowni Państwo, Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć w części 1 kwotę:80 300 zł brutto, w części 2 kwotę: 40 000 zł brutto, w części 3 kwotę: 50 000 zł brutto
2022-10-07 08:11 Aleksandra Nikielska Szanowni Państwo, w załączniku wyjaśnienie treści SWZ z dnia 07.10.2022 r.

Wyjaśnienie treści S [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 555