Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DT.01.ZP.2022 Dostawa 4 (czterech) fabrycznie nowych niskopodłogowych, niskoemisyjnych autobusów hybrydowych do przewozu osób w komunikacji miejskiej

Kancelaria Artur Chanaj Joanna Martyniuk - Placha
AC Kancelaria Radcy Prawnego Artur Mariusz Chanaj
Deadlines:
Published : 26-09-2022 12:51:00
Placing offers : 31-10-2022 11:45:00
Offers opening : 31-10-2022 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 133.89 2022-09-26 13:01:06 Proceeding
Zal 4 wzór opisu techniczno - eksploatacyjnego oferowanych pojazdów.doc.pdf pdf 553.96 2022-09-26 12:51:00 Criterion
Zal 5 wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.pdf pdf 81.74 2022-09-26 12:51:00 Criterion
SWZ 20.09.2022.pdf pdf 721.26 2022-09-26 12:51:00 Criterion
Zal 1 oferta cenowa.pdf pdf 219.58 2022-09-26 12:51:00 Criterion
Zal 3 wzór umowy.pdf pdf 401.39 2022-09-26 12:51:00 Criterion
espd-request JEDZ.pdf pdf 76.2 2022-09-26 12:51:00 Criterion
espd-request.xml xml 108.44 2022-09-26 12:51:00 Criterion
README.txt txt 0.93 2022-09-26 12:51:00 Criterion
Za 5 wzór zobowiązania podmiotu trzeciego - w.edytowalna.doc doc 41 2022-09-26 12:51:00 Criterion
Zal 1 oferta cenowa w. edytowalna.doc doc 89 2022-09-26 12:51:00 Criterion
Zal 4 wzór opisu techniczno - eksploatacyjnego oferowanych pojazdów - w. edytowalna.doc doc 236.5 2022-09-26 12:51:00 Criterion
Modyfikacja nr 1 - zmiana terminu.pdf pdf 70.26 2022-09-30 13:58:22 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 30.09.2022.pdf pdf 66.29 2022-09-30 13:58:22 Public message
Pytania i odpowiedzi 1 podpisane.pdf pdf 105.19 2022-10-17 15:43:40 Public message
Modyfikacja 1 podpisane.pdf pdf 88.5 2022-10-17 15:47:15 Public message
Modyfikacja Zal 4 wzór opisu techniczno - eksploatacyjnego oferowanych pojazdów podpisane.pdf pdf 554.67 2022-10-17 15:47:15 Public message
Modyfikacja Zal 4 wzór opisu techniczno - eksploatacyjnego oferowanych pojazdów.doc doc 238.5 2022-10-17 15:47:15 Public message
Pytania i odpowiedzi 2..pdf pdf 201.18 2022-10-19 14:20:43 Public message
Modyfikacja 2 Zal 4 wzór opisu techniczno - eksploatacyjnego oferowanych pojazdów.doc doc 243.5 2022-10-19 14:23:48 Public message
Modyfikacja 2 Zal 4 wzór opisu techniczno - eksploatacyjnego oferowanych pojazdów.pdf pdf 552.39 2022-10-19 14:23:48 Public message
Modyfikacja 2.pdf pdf 88.75 2022-10-19 14:23:48 Public message
Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf pdf 45.67 2022-11-01 16:12:37 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystnoiejszej na dostawę 4 autobusów- strona internetowa podpisane.pdf pdf 76.79 2023-01-02 19:51:16 Public message

Announcements

2023-01-02 19:51 Kancelaria Artur Chanaj Joanna Martyniuk - Placha Police, dnia 2.01.2023 r.

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

Znak sprawy: DT.01.ZP.2022

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę 4 czterech) fabrycznie nowych niskopodłogowych, niskoemisyjnych autobusów hybrydowych do przewozu osób w komunikacji miejskiej. ”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający Szczecińsko – Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawę 4 czterech) fabrycznie nowych niskopodłogowych, niskoemisyjnych autobusów hybrydowych do przewozu osób w komunikacji miejskiej. ”
Wybrana została oferta nr 1 złożona przez:
Solaris Bus & Coach Sp. z o.o. Bolechowo-Osiedle, ul. Obornicka 46, 62-005 Owińska
z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości:
CENA BRUTTO 7.134.000,00 ZŁ (4 SZTUK ŁĄCZNIE)
CENA NETTO 5.800.000,00 ZŁ (4 SZTUKI ŁĄCZNIE)
w tym netto:
2.500.000,00 ZŁ ( ZA 2AUTOBUSY POJEDYNCZE )
3.300.000,00 ZŁ (ZA 2 AUTOBUSY PRZEGUBOWE)
Najkorzystniejszą ofertę wybrano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Ponadto była to jedyna oferta złożona w postępowaniu. Zamawiający w załączniku do niniejszej wiadomości przedstawia punktację przyznaną złożonej ofercie w każdym kryterium oceny.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-11-01 16:12 Kancelaria Artur Chanaj Joanna Martyniuk - Placha Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) udostępnia poniższej informację z otwarcia ofert.

Informacja-z-otwarci [...].pdf

2022-10-31 11:45 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 7.257.000,00 brutto.
2022-10-19 14:23 Kancelaria Artur Chanaj Joanna Martyniuk - Placha Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia. Treść modyfikacji wraz z załącznikiem pn. "Modyfikacja 2 Zal 4 wzór opisu techniczno - eksploatacyjnego oferowanych pojazdów" (tekst jednolity) w załączeniu.

Modyfikacja 2 Zal 4 [...].doc

Modyfikacja 2 Zal 4 [...].pdf

Modyfikacja 2.pdf

2022-10-19 14:20 Kancelaria Artur Chanaj Joanna Martyniuk - Placha INFORMACJA nr 2
Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-10-17 15:47 Kancelaria Artur Chanaj Joanna Martyniuk - Placha Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia. Treść modyfikacji wraz z załącznikiem pn. "Modyfikacja Zal 4 wzór opisu techniczno - eksploatacyjnego oferowanych pojazdów" w załączeniu.

Modyfikacja 1 podpis [...].pdf

Modyfikacja Zal 4 wz [...].pdf

Modyfikacja Zal 4 wz [...].doc

2022-10-17 15:43 Kancelaria Artur Chanaj Joanna Martyniuk - Placha INFORMACJA nr 1

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-09-30 13:58 Kancelaria Artur Chanaj Joanna Martyniuk - Placha Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert. Treść modyfikacji nr 1 oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w załączeniu.

Modyfikacja nr 1 - z [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Zal 4 wzór opisu tec [...].pdf

Zal 5 wzór zobowiąza [...].pdf

SWZ 20.09.2022.pdf

Zal 1 oferta cenowa. [...].pdf

Zal 3 wzór umowy.pdf

espd-request JEDZ.pd [...].pdf

espd-request.xml

README.txt

Za 5 wzór zobowiązan [...].doc

Zal 1 oferta cenowa [...].doc

Zal 4 wzór opisu tec [...].doc

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 5086