Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SPZ.272.10.2022 Realizacja Budżetów Obywatelskich 2022 – ETAP IV

Deadlines:
Published : 15-09-2022 12:55:00
Placing offers : 30-09-2022 09:00:00
Offers opening : 30-09-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
dokumentacja czesc nr 1.zip zip 25742.14 2022-09-15 12:55:00 Proceeding
dokumentacja czesc nr 2.zip zip 10705.9 2022-09-15 12:55:00 Proceeding
dokumentacja czesc nr 3.pdf pdf 3869.72 2022-09-15 12:55:00 Proceeding
dokumentacja czesc nr 4.zip zip 9111.78 2022-09-15 12:55:00 Proceeding
Załacznik Nr 5-wykaz robót.docx docx 16.96 2022-09-15 12:55:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc doc 73.5 2022-09-15 12:55:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ.doc doc 56.5 2022-09-15 12:55:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - zobowiązanie.doc doc 32 2022-09-15 12:55:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - oświadczenie - grupy kapitałowe.doc doc 29 2022-09-15 12:55:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 Projekt umowy.pdf pdf 246.08 2022-09-15 12:55:00 Proceeding
Załącznik Nr 7-wykaz osób.docx docx 17.11 2022-09-15 12:55:00 Proceeding
SWZ 272.10.2022-sig.pdf pdf 600.49 2022-09-15 12:55:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 110.19 2022-09-15 12:55:00 Proceeding
Informacja o kwocie.pdf pdf 137.04 2022-09-27 11:22:36 Public message
informacja_z_otwarcia_ofert_30.09.2022.pdf pdf 116.37 2022-09-30 10:19:36 Public message
informacja_o_wyborze_oferty_kierowana_do_wykonawcow-sig.pdf pdf 288.48 2022-10-05 12:45:51 Public message

Announcements

2022-10-05 12:45 Ireneusz Węs Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja_o_wyborze [...].pdf

2022-09-30 10:19 Ireneusz Węs Informacja z otwarcia ofert

informacja_z_otwarci [...].pdf

2022-09-27 11:22 Ireneusz Węs Informacja o kwocie

Informacja o kwocie. [...].pdf

2022-09-27 11:12 Ireneusz Węs Zamawiający informuje, że w części 4 zamówienia pn. „Modernizacja ciągu pieszo – rowerowego na terenach rekreacyjnych, od ulicy Okrzei do ulicy Sadowej, etap I” w przedmiarze robót w pozycji nr 1 „Roboty przygotowawcze” nastąpiła oczywista pomyłka pisarska.
Zgodnie z podaną kilometracją oraz załączoną dokumentacją w pozycji nr 1 przedmiaru robót pozycja „ilość” powinna wynosić „0,08”.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 460