Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-2211/22/124/Ł Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie usług telefonii komórkowej w sieci komórkowej Wykonawcy

Deadlines:
Published : 12-09-2022 15:13:00
Placing offers : 27-09-2022 11:00:00
Offers opening : 27-09-2022 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 155.31 2022-09-12 15:13:00 Proceeding
SWZ.doc doc 788.5 2022-09-12 15:13:00 Proceeding
Pytania, odpowiedzi, zmiany treści SWZ - 15WRZ22.docx docx 92.56 2022-09-15 15:52:15 Public message
Pytania, odpowiedzi, zmiany treści SWZ - 15WRZ22.pdf pdf 1296.82 2022-09-15 15:52:15 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 15WRZ22.pdf pdf 40.42 2022-09-15 15:52:15 Public message
Pytania, odpowiedzi, zmiany treści SWZ - 20WRZ22.pdf pdf 1856.35 2022-09-20 15:26:10 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 20WRZ22.pdf pdf 56.93 2022-09-20 15:26:10 Public message
Pytania, odpowiedzi, zmiany treści SWZ - 20WRZ22.docx docx 103.64 2022-09-20 15:26:10 Public message
KSP raport ruchu telekomunikacyjnego.pdf pdf 4248.16 2022-09-20 15:26:10 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.88 2022-09-22 15:13:31 Public message
pytanie, odpowiedż i zmiana treści SWZ.pdf pdf 119.74 2022-09-22 15:13:31 Public message
pytanie, odpowiedź i zmiana treści SWZ.docx docx 58.39 2022-09-22 15:13:31 Public message
informacja z otwarcia ofert.docx docx 41.2 2022-09-27 13:02:30 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 100.86 2022-09-27 13:02:30 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 1-nr3.pdf pdf 304.64 2022-10-25 15:31:07 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-zad. nr 1.doc doc 82 2022-10-25 15:31:07 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.-zad. nr 2.doc doc 81.5 2022-10-25 15:31:07 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- zad. nr 3.doc doc 81 2022-10-25 15:31:07 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 118.27 2022-11-15 12:51:57 Public message

Announcements

2022-11-15 12:51 Anna Kukawka Informacja o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-10-25 15:31 Anna Kukawka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 1- nr 3

informacja o wyborze [...].pdf

informacja o wyborz [...].doc

informacja o wyborz [...].doc

informacja o wyborz [...].doc

2022-09-27 13:02 Anna Kukawka Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].docx

informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-27 11:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 285 163,84 gross w PLN, w tym w poszczególnych zadaniach:
1) zadanie nr 1 - Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie usług telefonii komórkowej w sieci komórkowej Wykonawcy dla 330 sztuk kart SIM - 69 652,44 gross w PLN;
2) zadanie nr 2 - Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie usług telefonii komórkowej w sieci komórkowej Wykonawcy dla 755 sztuk kart SIM - 195 122,19 gross w PLN;
3) zadanie nr 3 - Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie usług telefonii komórkowej w sieci komórkowej Wykonawcy w zakresie mobilnego Internetu dla 50 sztuk kart SIM - 20 389,21 gross w PLN
2022-09-22 15:13 Anna Kukawka Pytanie, odpowiedź i zmiana treści SWZ.
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

pytanie, odpowiedż i [...].pdf

pytanie, odpowiedź i [...].docx

2022-09-20 15:26 Jarosław Skiba Pytania, odpowiedzi, zmiany treści SWZ - 20WRZ22 UWAGA! Zmiana załączników 1A-C do SWZ (formularze ofertowe)

Pytania, odpowiedzi, [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Pytania, odpowiedzi, [...].docx

KSP raport ruchu tel [...].pdf

2022-09-15 15:52 Jarosław Skiba Pytania, odpowiedzi, zmiany treści SWZ - 15WRZ22

UWAGA! Zmiana załączników 1A-C do SWZ (formularze ofertowe)

Pytania, odpowiedzi, [...].docx

Pytania, odpowiedzi, [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 485