Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZ.271.60.2022 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy Czersk

Wioletta Rostankowska
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 24-08-2022 10:33:00
Placing offers : 02-09-2022 09:00:00
Offers opening : 02-09-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie.pdf pdf 141.1 2022-08-24 10:33:00 Proceeding
SWZ.docx docx 674.9 2022-08-24 10:33:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1985.36 2022-08-24 10:33:00 Proceeding
załaczniki do SWZ.zip zip 5335.17 2022-08-24 10:33:00 Proceeding
cz. 1-Będźmierowice.zip zip 109131.13 2022-08-24 10:33:00 Proceeding
cz. 2-Czersk, Sportowa.zip zip 5222.65 2022-08-24 10:33:00 Proceeding
cz. 3-Czersk, 60-lecia.zip zip 5644.69 2022-08-24 10:33:00 Proceeding
cz. 4-Łubna.zip zip 4241.58 2022-08-24 10:33:00 Proceeding
cz. 5-Gutowiec, Borowikowa.zip zip 4326.99 2022-08-24 10:33:00 Proceeding
cz. 6-Gutowiec, Brzozowa.zip zip 8009.25 2022-08-24 10:33:00 Proceeding
cz. 7-Czersk, Pogórna, Złotowo, Wyb. pod Łąg.zip zip 39343.03 2022-08-24 10:33:00 Proceeding
informacja.docx docx 624.78 2022-09-02 13:41:16 Public message
informacja.pdf pdf 75.2 2022-09-02 13:41:16 Public message
wybor_oferty —platforma.docx docx 627.18 2022-09-13 08:26:00 Public message
wybór_oferty-platforma.pdf pdf 103.78 2022-09-13 08:26:00 Public message
ogloszenie_o_wyniku.pdf pdf 73.38 2022-10-18 08:14:41 Public message

Announcements

2022-10-18 08:14 Wioletta Rostankowska Ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogloszenie_o_wyniku. [...].pdf

2022-09-13 08:26 Wioletta Rostankowska W załączeniu wybór oferty.

wybor_oferty —platfo [...].docx

wybór_oferty-platfor [...].pdf

2022-09-02 13:41 Wioletta Rostankowska W załączeniu informacja o złożonych ofertach.

informacja.docx

informacja.pdf

2022-09-02 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 20.000 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 311