Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: JRP.271.1.3.2022 Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów z zestawem 2 szt. kontenerów asenizacyjnych na ramie DIN 30722 do ZUOK „Orli Staw”

Deadlines:
Published : 12-08-2022 15:00:00
Placing offers : 19-09-2022 12:00:00
Offers opening : 19-09-2022 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Oloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 150.09 2022-08-12 15:00:00 Proceeding
SWZ.docx docx 190.23 2022-08-12 15:00:00 Proceeding
Zalacznik_nr_1-OPZ.docx docx 73.51 2022-08-12 15:00:00 Proceeding
Zalacznik_nr_2-Projektowane postanowienia umowy.doc doc 150.5 2022-08-12 15:00:00 Proceeding
Zalacznik_nr_3-Wzor_Formularza_Oferty oraz zalacznik 3.1 i 3.2.docx docx 94.14 2022-08-12 15:00:00 Proceeding
Zalacznik_nr_4-Wzor_Wykazu_wykonanych_dostaw.docx docx 62.82 2022-08-12 15:00:00 Proceeding
Zalacznik_nr_5-Klauzula_informacyjna.docx docx 67.23 2022-08-12 15:00:00 Proceeding
Zalacznik_nr_6-Oswiadczenie_wykonawcy_wykonawcow.docx docx 72.11 2022-08-12 15:00:00 Proceeding
Zalacznik_nr_7-oswiadczenie_podmiotu_udostepniajacego_zasoby.docx docx 66.22 2022-08-12 15:00:00 Proceeding
Zalacznik_nr_8-Oswiadczenie_o_aktualnosci.DOC DOC 108.5 2022-08-12 15:00:00 Proceeding
pytania_wyjaśnienia_zmiana treści SWZ.pdf pdf 660.16 2022-08-30 13:35:12 Public message
sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 64.77 2022-08-30 13:35:12 Public message
Zalacznik_nr_1_do_pisma_z_dnia_25_sierpnia_2022_roku.docx docx 78.27 2022-08-30 13:35:12 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 466.14 2022-09-19 12:05:43 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 565.67 2022-09-19 14:23:27 Public message
Informacja_o_unieważnieniu.pdf pdf 464.95 2022-10-03 15:07:11 Public message
Oloszenie_o_udzieleniu.pdf pdf 100.39 2022-11-09 12:09:53 Public message

Announcements

2022-11-09 12:09 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Oloszenie_o_udzielen [...].pdf

2022-10-03 15:07 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania.

Informacja_o_unieważ [...].pdf

2022-09-19 14:23 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-19 12:05 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie. [...].pdf

2022-08-30 13:35 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytania wraz z wyjaśnieniami, zmianę treści SWZ oraz sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

pytania_wyjaśnienia_ [...].pdf

sprostowanie - ogłos [...].pdf

Zalacznik_nr_1_do_pi [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 904