Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GP.271.8.2022 Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach programu Cyfrowa Gmina

Mirosław Łucenko
Gmina Mieszkowice
Deadlines:
Published : 08-08-2022 13:30:00
Placing offers : 19-08-2022 09:00:00
Offers opening : 19-08-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 114.04 2022-08-08 13:30:00 Proceeding
SWZ.PDF PDF 842.78 2022-08-08 13:30:00 Proceeding
załącznik nr 1 formularz ofertowy.docx docx 64.53 2022-08-08 13:30:00 Proceeding
załącznik nr 2 oświadczenie o spełaniu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 16.54 2022-08-08 13:30:00 Proceeding
załącznik nr 3 wykaz dostaw.docx docx 57.97 2022-08-08 13:30:00 Proceeding
załącznik nr 4 o aktualności informacji.docx docx 57.86 2022-08-08 13:30:00 Proceeding
załącznik nr 5 zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów.docx docx 60.12 2022-08-08 13:30:00 Proceeding
załącznik nr 6 wzór umowy.docx docx 126.36 2022-08-08 13:30:00 Proceeding
Załącznik nr 7 opis przedmiotu zamówienia.docx docx 125.96 2022-08-08 13:30:00 Proceeding
zalacznik-nr-1A.docx docx 76.75 2022-08-08 14:00:11 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 38.83 2022-08-19 12:28:03 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 73.52 2022-08-23 08:59:50 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 64.26 2022-09-06 08:10:36 Public message

Announcements

2022-09-06 08:10 Mirosław Łucenko Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-08-23 08:59 Mirosław Łucenko Zawiadomienie o wyborze oferty.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-08-19 12:28 Mirosław Łucenko Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-19 09:00 Buyer message Zamawiający oświadcza, że na realizację zadania pn.: Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach programu Cyfrowa Gmina
zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 120 000,00 zł ( słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 421