Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2418/36/2022 Kompleksowa usługa utrzymania czystości obejmująca sprzątanie wewnątrz budynku administracyjno - biurowego przy ul. Nowy Świat 2a w Kaliszu

Deadlines:
Published : 05-08-2022 14:54:00
Placing offers : 12-08-2022 09:30:00
Offers opening : 12-08-2022 09:40:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty 
na wykonanie kompleksowej usługi utrzymania czystości obejmującej sprzątanie wewnątrz budynku administracyjno - biurowego przy ul. Nowy Świat 2a w Kaliszu


Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień.


Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 4.doc doc 49 2022-08-05 14:54:00 Proceeding
D132 Regulamin Porządkowy PWiK (załącznik nr 5).docx docx 130.93 2022-08-05 14:54:00 Proceeding
Umowa załacznik nr 2.docx docx 60.87 2022-08-05 14:54:00 Proceeding
Załacznik 6 - 12.docx docx 48.89 2022-08-05 14:54:00 Proceeding
Załącznik nr 1 formularz ofertowy.docx docx 22.79 2022-08-05 14:54:00 Proceeding
Załącznik nr 3.doc doc 50 2022-08-05 14:54:00 Proceeding
Zapytanie Ofertowe.docx docx 34.82 2022-08-05 14:54:00 Proceeding
Załącznik nr 4-po modyfikacji.doc doc 53 2022-08-08 11:53:22 Public message
Umowa załacznik nr 2-po modyfikacji.docx docx 61.42 2022-08-09 13:44:50 Public message
Załącznik nr 1 formularz ofertowy-po modyfikacji.docx docx 23.51 2022-08-09 13:44:50 Public message
zestawienie ofert.xlsx xlsx 46.72 2022-08-12 13:09:49 Public message
Dokumenacja podstawowych czynności - kompleksowa usługa utrzymnia czystości.pdf pdf 762.78 2022-08-18 14:32:13 Public message

Announcements

2022-08-18 14:32 Anna Kędzia Rozstrzygnięcie postępowania

Dokumenacja podstawo [...].pdf

2022-08-12 13:09 Magdalena Włodarek Zestawienie ofert otwartych w postępowaniu

zestawienie ofert.xl [...].xlsx

2022-08-12 09:15 Magdalena Włodarek Link do transmisji do otwarcia postępowania: https://youtu.be/UUc-JikuVAY
2022-08-11 07:23 Magdalena Włodarek W związku z pojawieniem się zapytania do postępowania, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Kaliszu odpowiada:

Pytanie 22: Dzień dobry , proszę o informacje jaka obecnie Firma sprząta ? oraz kwotę z faktury za ostatnie trzy miesiące net i brutto.
Odpowiedź: Odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się w ,,Komunikatach publicznych" pytanie/odpowiedź nr 6.

Magdalena Włodarek
2022-08-10 12:45 Anna Kędzia W związku z pojawieniem się pytań do postępowania, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Kaliszu odpowiada: Pytanie 20. Ile osób aktualnie świadczy usługi sprzątania i w jakich godzinach? Odpowiedź: Aktualne usługę sprzątania świadczą 3 osoby: 1 osoba od godziny 8.00 do 12.00, 2 osoby od godziny 14.30 do 21.30.
Pytanie 21. Jakie jest zużycie papieru i ręczników papierowych? Odpowiedz: Zamawiający nie prowadzi ewidencji zużycia papieru i ręczników papierowych.
2022-08-10 11:01 Magdalena Włodarek W związku z pojawieniem się pytań do postępowania, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Kaliszu odpowiada:

Pytanie 14: Zamawiający wymaga, aby środki posiadały atesty. Prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem atesty Zamawiający rozumie, dokumenty zgodne z obowiązującym przepisami prawa w tym zakresie, dopuszczające środki w zależności od ich rodzaju, tj:
a) dla środków myjących, czyszczących, konserwujących posiadających w swym składzie substancje niebezpieczne- karty charakterystyki,
b) dla preparatów dezynfekcyjnych będących wyrobami medycznymi -deklaracje zgodności i certyfikat CE,
c) dla preparatów dezynfekcyjnych będących produktami biobójczymi – pozwolenie obrót produktami biobójczymi
d) dla preparatów dezynfekcyjnych będących produktami leczniczymi - pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
e) dla kosmetyków – zgłoszenie do CPNP (internetowy Portal Zgłaszania Produktów Kosmetycznych)
f) dla materiałów higienicznych (papier toaletowy, ręczniki papierowe, worki na śmieci itp.), zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie są wymagane dodatkowe atesty, produkty te posiadają ulotki/karty informacyjne
W przypadku braku wyrażenia zgodny, prosimy o doprecyzowanie zapisu.
Odpowiedź: Tak, mowa o dokumentach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Pytanie 15: Zamawiający wymaga, aby środki posiadały właściwości odtłuszczająco-myjące. Prosimy o potwierdzenie, że nie wszystkie środki mają posiadać właściwości odtłuszczająco-myjące, a jedynie te, dla których jest to wymagane, z racji ich przeznaczenia?
Odpowiedź: Właściwości odtłuszczająco – myjące mają posiadać środki, dla których jest to wymagane.

Pytanie 16: Prosimy o informację jakich odświeżaczy powietrza ( w sprayu, elektrycznych, w żelu) oczekuje Zamawiający?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje odświeżaczy w spayu i żelu.

Pytanie 17: Prosimy o informację czy do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie preparatu do dezynfekcji rąk? Jeżeli tak:
a) prosimy o doprecyzowanie czy i jakie dozowniki na środki do dezynfekcji rąk posiada Zamawiający? Prosimy o wskazanie producenta tych dozowników.
b) prosimy o wskazanie jakie ilości preparatu do dezynfekcji rąk są wymagane?
Odpowiedź: Preparaty do dezynfekcji rąk leżą po stronie Zamawiającego.

Pytanie 18: Prosimy o informację czy do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie preparatu do dezynfekcji rąk? Jeżeli tak:
a) prosimy o doprecyzowanie czy i jakie dozowniki na środki do dezynfekcji rąk posiada Zamawiający? Prosimy o wskazanie producenta tych dozowników.
b) prosimy o wskazanie jakie ilości preparatu do dezynfekcji rąk są wymagane?
Odpowiedź: W razie zaistniałej potrzeby, środki do dezynfekcji rąk zapewnia Zamawiający.
Pytanie 19: Prosimy o informację czy do obowiązków Wykonawcy będzie należało zapewnienie dezynfekcji powierzchni dotykowych? Jeżeli tak, z jaką częstotliwością będzie wymagane wykonanie tych czynności? Prosimy o informację czy Wykonawca zapewnia środek do wykonania tej dezynfekcji?
Odpowiedź: W dotychczasowych obowiązkach w ramach wynagrodzenia, w przypadku ustanowienia na terenie Spółki zasad bezpieczeństwa w związku z panującą pandemią koronawirusa, do Wykonawcy należała codzienne dezynfekcja klamek i poręczy. Aktualnie tego wymogu nie ma.
W przypadku zaistnienia potrzeby, Zamawiający zapewnia środek do wykonania dezynfekcji.

2022-08-10 10:53 Magdalena Włodarek W związku z pojawieniem się zapytań do postępowania, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Kaliszu odpowiada:
Pytanie 11. Czy wykonywanie czynności porządkowych po przeprowadzonych remontach punkt 2 a) będzie dodatkowo płatny? Czy mają zaplanowane remonty w tym lub w przyszłym roku?
Odpowiedź: Nie, prace porządkowe po przeprowadzonych remontach nie będą dodatkowo płatne. Wchodzi to w zakres przedmiotu zamówienia.
Zarówno w roku 2022, jak i w roku 2023 nie planujemy remontów.
Pytanie 12. Ile osób na stałe przebywa w budynku i ilu interesantów przychodzi?
Odpowiedź: Pracownicy biurowi – 60 osób; pracownicy fizyczni – 34 osób.
Liczba interesantów jest zmienna (średnio 40 do 50 osób).
Pytanie 13. Wnosimy o zmniejszenie o połowę wysokości kar zawartych w obecnym drafcie umowy.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Kaliszu nie zmniejszy wysokości kar.
2022-08-09 13:44 Magdalena Włodarek W związku z pojawieniem się zapytań do postępowania, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Kaliszu odpowiada:
Pytanie 6: Wykonawca prosi o udzielenie wyjaśnień w zakresie sposobu oszacowania przez Zamawiającego wartości przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie:
a) czy podstawą szacowania była wartość usługi świadczonej przez obecnego Wykonawcę?
b) prosimy o wskazanie, jaka była wartość (netto i brutto) faktur za realizację usługi przez obecnego wykonawcę wystawionych w okresie ostatnich 3 miesięcy?
Odpowiedź: Zamawiający oszacował wartość przedmiotu zamówienia poprzez całkowitą wartość usługi świadczonej przez obecnego Wykonawcę.
Wartość faktur w okresie ostatnich 3 m-cy:
Miesiąc maj – 7.832,50 zł netto, 9.633,98 zł gross 2. Miesiąc czerwiec – 7.832,50 zł netto, 9.633,98 zł gross 3. Miesiąc lipiec – 7.832,50 zł netto, 9.633,98 zł gross
Pytanie 7: Czy obecny Wykonawca (prosimy o podanie jego nazwy) został ukarany karą lub karami za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy? Jeśli tak - prosimy o podanie wartości oraz ilości nałożonych kar?
Odpowiedź: Obecnym Wykonawcą jest firma: BMC Plus Beata Zielińska Ul. Stawiszyńska 128-130, 62-800 Kalisz.
Obecny Wykonawca nie został w trakcie obowiązywania umowy ukarany karą, ani karami za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.
Pytanie 8: Czy obecny Wykonawca usługi otrzymuje należne wynagrodzenie w terminie zgodnym z umową? Jeśli Zamawiający regulował faktury z opóźnieniem to Wykonawca prosi o informację ile razy w ciągu trwania obecnej umowy taka sytuacja miała miejsce i jaki był okres opóźnienia?
Odpowiedź: Obecny Wykonawca otrzymuje należyte wynagrodzenie w terminie, zgodnym z umową.
Pytanie 9: Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy spowodowanej koniecznością waloryzacji cen w uzasadnionych przypadkach? W szczególności Wykonawca prosi o potwierdzenie czy będzie stanowić podstawę do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w tym wynikających z decyzji organów władzy publicznej, określonych w art. 436 pkt. 4 lit. b) oraz art. 439 ust. 1 PZP (zmiana stawki VAT, zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę/ minimalnej stawki godzinowej, zmiana zasad lub stawek ubezpieczenia społecznego/ zdrowotnego, zmiany w zakresie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia)?
Odpowiedź: Zmiany w umowie określa §15 i §16 umowy stanowiącej załącznik do Zapytania Ofertowego.
Pytanie 10: Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwa w obszarze całości przedmiotowego postępowania?
Odpowiedź: Zgodnie z §5 ust. 1 Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części przedmiotu Umowy.
W §5 umowy zostaje dodany ust. 1a ,, Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących Usług/czynności/prac stanowiących część przedmiotu Umowy: ......................................”
Umowa oraz formularz ofertowy po modyfikacji stanowią załączniki do odpowiedzi na pytania.

Umowa załacznik nr 2 [...].docx

Załącznik nr 1 formu [...].docx

2022-08-08 11:53 Magdalena Włodarek W związku z pojawieniem się pytań do postępowania, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Kaliszu odpowiada:
Pytanie 1: Proszę o podanie powierzchni okien do mycia - w Zał. 4 podana jest jedynie powierzchnia szklanych drzwi oraz ścianek działowych.
Odpowiedź: Powierzchnia 449m2 zawiera również powierzchnię okien. W załączeniu załącznik nr 4 po modyfikacji.
Pytanie 2: Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca nie jest zobowiązany do usunięcia (wywozu) odpadów wytworzonych przez Zamawiającego (tzw. śmieci komunalne);
Odpowiedź: Wykonawca nie jest zobowiązany do usunięcia odpadów, ale do ich segregacji.
Pytanie 3: Proszę o podanie liczby pracowników przebywających w siedzibie.
Odpowiedź: Pracownicy biurowi – 60 osób; pracownicy fizyczni – 34 osób.
Pytanie 4: Proszę o informację o ilości i wielkości koszy na śmieci, w celu przeliczenia zużycia worków foliowych.
Odpowiedź: 95 koszy o pojemności worków 60l.
Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuszcza zatrudnienie osoby niepełnosprawnej?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza udział w postępowaniu/w realizacji postępowania osób niepełnosprawnych.

Z poważaniem
Magdalena Włodarek

Załącznik nr 4-po mo [...].doc

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Kompleksowa usługa utrzymania czystości obejmująca sprzątanie wewnątrz budynku administracyjno - biurowego przy ul. Nowy Świat 2a w Kaliszu wartość miesięczna usługi 1 service Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kaliszu
Nowy Świat 2a
62-800, Kalisz
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3176 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - od 01.09.2022r. do 31.08.2023r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1023