Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AZ.272.4.17.2022 Budowa Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach – etap I

Deadlines:
Published : 03-08-2022 10:47:00
Placing offers : 05-09-2022 12:00:00
Offers opening : 05-09-2022 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 134.47 2022-08-03 10:47:00 Proceeding
SWZ z zał. od nr 1 do nr 4.pdf pdf 22629.16 2022-08-03 10:47:00 Proceeding
SWZ.doc doc 468.5 2022-08-03 10:47:00 Proceeding
zał. nr 1 do SWZ.docx docx 58.66 2022-08-03 10:47:00 Proceeding
zał. nr 2 do SWZ.docx docx 58.45 2022-08-03 10:47:00 Proceeding
zał. nr 3 do SWZ.docx docx 56.56 2022-08-03 10:47:00 Proceeding
zał. nr 4 do SWZ.doc doc 304.5 2022-08-03 10:47:00 Proceeding
Zał nr 5g Pozwolenie na rozbiórkę.pdf pdf 176.46 2022-08-03 10:47:00 Proceeding
Zał nr 5h Pozwolenie na budowę.pdf pdf 223.16 2022-08-03 10:47:00 Proceeding
Zał nr 6a VAT23 DPS rozbiórka przedmiar.pdf pdf 95.12 2022-08-03 10:47:00 Proceeding
Zał nr 5a rozbiórka istniejącego budynku.zip zip 10121.78 2022-08-03 10:47:00 Proceeding
Zał nr 5b ARCHITEKTURA_PB.zip zip 24508.16 2022-08-03 10:47:00 Proceeding
Zał nr 5c ARCHITEKTURA_PW.zip zip 50528.03 2022-08-03 10:47:00 Proceeding
Zał nr 5d INSTALACJA SANITARNA_PW.zip zip 13249.37 2022-08-03 10:47:00 Proceeding
Zał nr 5e INSTALACJA ELEKTRYCZNA_PW.zip zip 42978 2022-08-03 10:47:00 Proceeding
Zał nr 5f KONSTRUKCJA_PW.zip zip 6891.24 2022-08-03 10:47:00 Proceeding
Zał nr 7 STWiOR.zip zip 8215 2022-08-03 10:47:00 Proceeding
Zał nr 6b VAT23 budowa DPS roboty zewnątrzne_przedmiar.pdf pdf 267.04 2022-08-03 10:47:00 Proceeding
Zał nr 6c VAT8 Dbudowa DPS_budowlany_przedmiar.pdf pdf 269.37 2022-08-03 10:47:00 Proceeding
Zał nr 6d VAT8 budowa DPS_sanitarny_przedmiar.pdf pdf 237.74 2022-08-03 10:47:00 Proceeding
Zał nr 6e VAT8 budowa DPS_ elektryczny_przedmiar.pdf pdf 192.97 2022-08-03 10:47:00 Proceeding
zap i odp.pdf pdf 926.87 2022-08-17 09:57:16 Public message
Promesa_wstepna_6a9d6d6e-d396-41cc-3533-08d9a9c76d39-sig-sig.pdf pdf 562.67 2022-08-17 09:57:16 Public message
Regulamin_polski_lad.pdf pdf 6282.66 2022-08-17 09:57:16 Public message
odp. zał przedmiar DPS.zip zip 1064.41 2022-08-17 09:57:16 Public message
ogłoszenie o zmianie ogloszenia.pdf pdf 37.86 2022-08-17 09:57:16 Public message
zap i odp 2.pdf pdf 881.18 2022-08-25 13:59:38 Public message
zalaczniki do zap i odp 2.zip zip 7608.43 2022-08-25 13:59:38 Public message
ogłoszenie o zmianie ogloszenia-2.pdf pdf 36.23 2022-08-25 13:59:38 Public message
zap i odp 3.pdf pdf 849.86 2022-08-26 11:37:27 Public message
zap i odp 4.pdf pdf 891.88 2022-08-29 12:59:48 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 840.53 2022-09-05 13:04:36 Public message
zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf pdf 284.04 2022-10-31 14:05:28 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 72.65 2022-12-15 11:20:45 Public message

Announcements

2022-12-15 11:20 Zamówienia Publiczne w załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania - art. 309 ustawy Prawo zamówień publicznych

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-10-31 14:05 Zamówienia Publiczne w załączeniu zawiadomienie o wyniku postępowania

zawiadomienie o wyni [...].pdf

2022-09-05 13:04 Zamówienia Publiczne w załączeniu informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-05 12:00 Buyer message zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross 15 000 000,00 zł
2022-08-29 12:59 Zamówienia Publiczne W załączeniu zapytania i odpowiedzi do treści SWZ-4

zap i odp 4.pdf

2022-08-26 11:37 Zamówienia Publiczne W załączeniu zapytanie i odpowiedź do treści SWZ-3

zap i odp 3.pdf

2022-08-25 13:59 Zamówienia Publiczne W załączeniu zapytania i odpowiedzi do treści SWZ-2 wraz z załącznikami oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-2

zap i odp 2.pdf

zalaczniki do zap i [...].zip

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-08-17 09:57 Zamówienia Publiczne W załączeniu zapytania i odpowiedzi do treści SWZ wraz z załącznikami oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zap i odp.pdf

Promesa_wstepna_6a9d [...].pdf

Regulamin_polski_lad [...].pdf

odp. zał przedmiar D [...].zip

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2666