Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Ogłoszenie o zmówieniu nr 2022/BZP 00275299/01 z 2022-07-255 Dostawa wraz z wdrożeniem Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie.

Deadlines:
Published : 25-07-2022 15:12:00
Placing offers : 30-08-2022 10:00:00
Offers opening : 30-08-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 146.74 2022-07-25 15:12:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 8947.1 2022-07-25 15:12:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.docx docx 33.18 2022-07-25 15:12:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.pdf pdf 366.19 2022-07-25 15:12:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz techniczny.docx docx 89.63 2022-07-25 15:12:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz techniczny.pdf pdf 735.84 2022-07-25 15:12:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx docx 19.93 2022-07-25 15:12:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 331.33 2022-07-25 15:12:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx docx 21.32 2022-07-25 15:12:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf pdf 339.42 2022-07-25 15:12:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw.doc doc 49.5 2022-07-25 15:12:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw.pdf pdf 431.38 2022-07-25 15:12:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Wykaz osób.docx docx 20.6 2022-07-25 15:12:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Wykaz osób.pdf pdf 326.23 2022-07-25 15:12:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 21.5 2022-07-25 15:12:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf pdf 324.74 2022-07-25 15:12:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 21.19 2022-07-25 15:12:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf pdf 330.43 2022-07-25 15:12:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ Ogólne warunki umowy.pdf pdf 556.04 2022-07-25 15:12:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ Oświadczenie sankcyjne.docx docx 26.14 2022-07-25 15:12:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 721.79 2022-07-25 15:12:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do SWZ Powierzenie przetwarzania danych.pdf pdf 376.42 2022-07-25 15:12:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ Oświadczenie sankcyjne.pdf pdf 431.43 2022-07-25 15:12:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 01.08.2022 r..pdf pdf 177.74 2022-08-01 13:12:51 Public message
Zmiana treści SWZ z dnia 02.08.2022 r..pdf pdf 182.62 2022-08-02 10:13:24 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02.08.2022 r..pdf pdf 38.98 2022-08-02 10:13:24 Public message
Zmiana treści SWZ z dnia 10.08.2022 r..pdf pdf 187.43 2022-08-10 13:18:31 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.08.2022 r..pdf pdf 25.35 2022-08-10 13:18:31 Public message
Zmiana tresci SWZ 18.08.22.pdf pdf 205.92 2022-08-18 12:10:47 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 18.08.22.pdf pdf 36.91 2022-08-18 12:10:47 Public message
Wyjasnienie i zmiana tresci SWZ 25.08.22.pdf pdf 1666.3 2022-08-25 12:06:32 Public message
Informacja z otwarcia 30.08.22.doc doc 67 2022-08-30 10:57:11 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 297.31 2022-09-13 15:06:16 Public message

Announcements

2022-09-13 15:06 Wojciech Sochocki Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Z poważaniem
Wojciech Sochocki

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-08-30 10:57 Wojciech Sochocki Szanowni Państwo,

W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Pozdrawiam
Wojciech Sochocki

Informacja z otwarci [...].doc

2022-08-30 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 239 850 zł
2022-08-25 12:06 Wojciech Sochocki Szanowni Państwo,

W załączeniu wyjaśnienie i zmiana treści SWZ.

Z poważaniem
Wojciech Sochocki

Wyjasnienie i zmiana [...].pdf

2022-08-18 12:10 Wojciech Sochocki Szanowni Państwo,

W załączeniu Zmiana treści SWZ oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.08.22 r.

Z poważaniem
Wojciech Sochocki

Zmiana tresci SWZ 18 [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-08-10 13:18 Iwona Łaszewska Zmiana treści SWZ z dnia 10.08.2022 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.08.2022 r.

Zmiana treści SWZ z [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-08-10 13:16 Iwona Łaszewska The message was withdrawn by the Buyer.
2022-08-02 10:13 Iwona Łaszewska Zmiana treści SWZ z dnia 02.08.2022 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02.08.2022 r.

Zmiana treści SWZ z [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-08-02 09:47 Iwona Łaszewska The message was withdrawn by the Buyer.
2022-08-01 13:12 Iwona Łaszewska Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 01.08.2022 r.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1975