Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GK.271.30.2022.WO Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Łeba

Weronika Olech
Gmina Miejska Łeba
Deadlines:
Published : 20-07-2022 15:55:00
Placing offers : 15-09-2022 09:00:00
Offers opening : 15-09-2022 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ 2022.odt odt 42.31 2022-07-20 15:55:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.odt odt 32.41 2022-07-20 15:55:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Formularz Oferty-1.odt odt 20.82 2022-07-20 15:55:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Formularz Oferty-2.odt odt 20.06 2022-07-20 15:55:00 Proceeding
Załącznik nr 3 i 3a Oświadczenia.odt odt 20.34 2022-07-20 15:55:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Wzór umowy 1.odt odt 33.94 2022-07-20 15:55:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Wzór umowy 2.odt odt 32.44 2022-07-20 15:55:00 Proceeding
Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc doc 181.5 2022-07-20 15:55:00 Proceeding
Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2022.04.29.pdf pdf 1647.44 2022-07-20 15:55:00 Proceeding
2022-OJS138-394575-pl-ts.pdf pdf 134.63 2022-07-20 15:55:00 Proceeding
ZMIANA SWZ.pdf pdf 42.91 2022-08-02 11:29:51 Public message
zmiana SWZ (2).pdf pdf 159.26 2022-09-08 09:56:33 Public message
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - zmiana.odt odt 32.04 2022-09-08 09:56:33 Public message
Załącznik nr 2 Formularz Oferty-2 - zmiana.odt odt 20.12 2022-09-08 09:56:33 Public message
Załącznik nr 4 Wzór umowy 2 - zmiana.odt odt 32.52 2022-09-08 09:56:33 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 80.94 2022-09-15 14:38:09 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 109.95 2022-09-15 14:50:07 Public message
pismo do Wykonawców.pdf pdf 179.65 2022-09-19 15:15:22 Public message
Oswiadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby.odt odt 20.92 2022-09-19 15:15:22 Public message
Oswiadczenia wykonawcy;wykonawcy wspolnie ubiegajacego się o udzielenie zamowienia.odt odt 21.83 2022-09-19 15:15:22 Public message
2022-OJS194-549764-pl.pdf pdf 121.98 2022-10-07 13:55:51 Public message

Announcements

2022-10-07 13:55 Weronika Olech Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

2022-OJS194-549764-p [...].pdf

2022-09-19 15:15 Weronika Olech W załączniku pismo dot. podmiotowych środków dowodowych, dodatkowych oświadczeń w związku z wprowadzeniem zakazu udziału w zamówieniach publicznych podmiotów rosyjskich oraz informacji o zabezpieczeniu należytego wykonania umowy.

pismo do Wykonawców. [...].pdf

Oswiadczenia podmiot [...].odt

Oswiadczenia wykonaw [...].odt

2022-09-15 14:50 Weronika Olech Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-09-15 14:38 Weronika Olech Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-15 09:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający planuje przeznaczyć kwotę: 1038355,20 zł brutto.
2022-09-08 09:56 Weronika Olech Zmiana treści SWZ (2).

zmiana SWZ (2).pdf

Załącznik nr 1 - opi [...].odt

Załącznik nr 2 Formu [...].odt

Załącznik nr 4 Wzór [...].odt

2022-08-02 11:29 Weronika Olech Zmiana treści SWZ.

ZMIANA SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1225