Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WTI.271.2.14.2022.ZP Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Pod Lasem w Wolbromiu wraz z dobudową przedszkola integracyjnego

Zamówienia Publiczne
Urząd Miasta i Gminy Wolbrom
Deadlines:
Published : 22-08-2022 14:12:00
Placing offers : 22-09-2022 11:30:00
Offers opening : 22-09-2022 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - tryb podstawowy.docx docx 161.3 2022-08-22 14:12:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty .docx docx 78.09 2022-08-22 14:12:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy .docx docx 65.05 2022-08-22 14:12:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie podmiatu trzeciego.docx docx 64.26 2022-08-22 14:12:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamowienia.doc doc 100.5 2022-08-22 14:12:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.doc doc 286.5 2022-08-22 14:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ- Przedmiary robót.rar rar 862.43 2022-08-22 14:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ- STWiOR.rar rar 8720.49 2022-08-22 14:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 do SWZ - Domukentacja projektowa.rar rar 168642.93 2022-08-22 14:12:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 2022_BZP 00314405_01-1.pdf pdf 142.22 2022-08-22 14:20:54 Proceeding
Zapytanie nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, do SWZ wraz z odpowiedziami — kopia.odt odt 61.92 2022-09-12 11:43:11 Public message
Załącznik Nr 1 -Specyfikacja wentylacji.pdf - Zestawienie do Zapytania Nr 1( z dn.12.09.2022r.).pdf pdf 493.49 2022-09-12 11:43:11 Public message
Załacznik Nr 2 - Rysunki do zapytania Nr 2, Pytanie Nr 4 ( z dn. 12.09.2022r.).zip zip 2435.98 2022-09-12 11:43:11 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 12.09.2022r..pdf pdf 40.63 2022-09-12 11:43:11 Public message
Zapytanie Nr 14,15,16,17,18,19 wraz z odpowiedziami.odt odt 57.42 2022-09-19 12:23:26 Public message
załącznik nr 1 do odpowiedzi z dn.19.09.2022r.- Zjazd.odt odt 30.44 2022-09-19 12:23:26 Public message
Załącznik nr 2 do odpowiedzi z dn. 19.09.2022r.- Utwardzenia przedszkole.odt odt 30.44 2022-09-19 12:23:26 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 19.09.2022r..pdf pdf 39.17 2022-09-19 12:23:26 Public message
Informacja o kwocie.docx docx 58.84 2022-09-22 11:41:46 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 64.83 2022-09-22 13:25:42 Public message
Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania.pdf pdf 279.54 2022-09-26 15:39:03 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 60.16 2022-09-26 15:48:30 Public message

Announcements

2022-09-26 15:48 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-09-26 15:39 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-09-22 13:25 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2022-09-22 11:41 Zamówienia Publiczne Dot. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja o kwocie. [...].docx

2022-09-19 12:23 Zamówienia Publiczne Zapytania Nr 14-19 wraz z odpowiedziami i załącznikami, zmiana treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Zapytanie Nr 14,15,1 [...].odt

załącznik nr 1 do od [...].odt

Załącznik nr 2 do od [...].odt

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-09-12 11:43 Zamówienia Publiczne Zapytanie Nr 1-13 wraz z odpowiedziami, zmianą treści SWZ i załącznikami, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 12.09.2022r.

Zapytanie nr 1,2,3,4 [...].odt

Załącznik Nr 1 -Spec [...].pdf

Załacznik Nr 2 - Rys [...].zip

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2797