Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 10/22/WŻ Dostawa wędlin, mięsa, konserw mięsnych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Wydziału Administracyjno - Gospodarczego w Sułkowicach

Deadlines:
Published : 06-07-2022 10:26:00
Placing offers : 10-08-2022 09:00:00
Offers opening : 10-08-2022 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 211.61 2022-07-06 10:26:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1652.95 2022-07-06 10:26:00 Proceeding
SWZ.docx docx 197.47 2022-07-06 10:26:00 Proceeding
JEDZ.pdf pdf 88.43 2022-07-06 10:26:00 Proceeding
JEDZ.xml xml 145.53 2022-07-06 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 38.41 2022-07-06 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy.docx docx 66.64 2022-07-06 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 48.48 2022-07-06 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy ....docx docx 33.12 2022-07-06 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy.docx docx 32.9 2022-07-06 10:26:00 Proceeding
Załacznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji - podstawy wykluczenia.docx docx 33.44 2022-07-06 10:26:00 Proceeding
Załacznik nr 9-9a do SWZ - Oświadczenie dotyczące wykluczenia.docx docx 40.01 2022-07-06 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów w zakresie zdolności technicznyc ....docx docx 33.06 2022-07-06 10:26:00 Proceeding
Pytanie i odpowiedź nr 1.PDF PDF 276.42 2022-07-08 15:50:18 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 27.84 2022-08-10 12:30:31 Public message
Informacja o wyborze oferty.PDF PDF 640.92 2022-08-31 08:43:41 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 67.21 2022-10-12 11:44:51 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy - cz. I.pdf pdf 53.65 2023-10-18 09:31:19 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy - cz. II.pdf pdf 53.56 2023-10-18 09:32:21 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy - cz. III.pdf pdf 53.42 2023-10-18 09:32:46 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy - cz. IV.pdf pdf 53.81 2023-10-18 09:33:06 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy - cz. V.pdf pdf 53.72 2023-10-18 09:33:26 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy - cz. VI.pdf pdf 53.73 2023-10-18 09:33:44 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy - cz. VII.pdf pdf 53.41 2023-10-18 09:34:06 Public message

Announcements

2023-10-18 09:34 Adam Kostecki Ogłoszenie o wykonaniu umowy - cz. VII

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2023-10-18 09:33 Adam Kostecki Ogłoszenie o wykonaniu umowy - cz. VI

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2023-10-18 09:33 Adam Kostecki Ogłoszenie o wykonaniu umowy - cz. V

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2023-10-18 09:33 Adam Kostecki Ogłoszenie o wykonaniu umowy - cz. IV

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2023-10-18 09:32 Adam Kostecki Ogłoszenie o wykonaniu umowy - cz. III

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2023-10-18 09:32 Adam Kostecki Ogłoszenie o wykonaniu umowy - cz. II

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2023-10-18 09:31 Adam Kostecki Ogłoszenie o wykonaniu umowy - cz. I

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2022-10-12 11:44 Adam Kostecki Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-08-31 08:43 Adam Kostecki Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].PDF

2022-08-10 12:30 Adam Kostecki Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r., poz. 25, 872 i 1079) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wędlin, mięsa, konserw mięsnych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Wydziału Administracyjno - Gospodarczego w Sułkowicach, Zamawiający zamieszcza Informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].docx

2022-08-10 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 3 370 000,00 zł brutto, w tym poszczególnych jego części: część I - wędliny wieprzowo - wołowe i drobiowe - 1 160 000,00 zł brutto; część II - mięso wieprzowe, wołowe, tłuszcze - 900 000,00 zł brutto; część III - mięso drobiowe - 420 000,00 zł brutto; część IV - konserwy mięsne - 200 000,00 zł brutto; część V - wędliny wieprzowo - wołowe i drobiowe - 405 000,00 zł brutto; część VI - mięso wieprzowe, wołowe, tłuszcze i podroby - 175 000,00 zł brutto; część VII - mięso i podroby drobiowe - 110 000,00 zł brutto.
2022-07-08 15:50 Adam Kostecki Pytanie i odpowiedź nr 1

Pytanie i odpowiedź [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 900