Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.18.2022.AM Budowa ulicy Srebrna Polana w Konstantynowie Łódzkim

Deadlines:
Published : 28-06-2022 14:44:00
Placing offers : 13-07-2022 12:00:00
Offers opening : 13-07-2022 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022BZP 0022834801.pdf pdf 148.6 2022-06-28 14:44:00 Proceeding
SWZ Budowa ulicy Srebrna Polana w Konstantynowie Łódzkim.pdf pdf 486.69 2022-06-28 14:44:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 112.5 2022-06-28 14:44:00 Proceeding
Załącznik nr 2 i 3 do SWZ - Oświadczenia z art. 125 ust. 1.docx docx 24.12 2022-06-28 14:44:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.docx docx 15.13 2022-06-28 14:44:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenia o aktualności danych.docx docx 19.08 2022-06-28 14:44:00 Proceeding
Załącznik nr 6 i 7 do SWZ - Wykaz robót i wykaz osób.docx docx 34.34 2022-06-28 14:44:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 388.87 2022-06-28 14:44:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Dokumentacja techniczna.zip zip 33328.69 2022-06-28 14:44:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Zapisy dot. infrastruktury wod.-kan..pdf pdf 1157.81 2022-06-28 14:44:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert z dnia 13.07.2022 r.pdf pdf 130.58 2022-07-13 12:38:08 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dn. 29.07.2022 r.pdf pdf 137.47 2022-07-29 15:11:27 Public message

Announcements

2022-07-29 15:11 Aleksandra Martelus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dn. 29.07.2022 r.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-07-13 12:38 Łukasz Piątek Informacja z otwarcia ofert z dnia 13.07.2022 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-13 12:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 847.973,99 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 692