Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00219526/01 Budowa odcinka drogi gminnej Nr 114095 G-Al. Orzechowej w Kobylnicy.

Deadlines:
Published : 22-06-2022 14:59:00
Placing offers : 08-07-2022 09:00:00
Offers opening : 08-07-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.docx docx 71.98 2022-06-22 14:59:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SWZ formularz oferty.docx docx 26.4 2022-06-22 14:59:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ - oświadczenie wstępne.docx docx 20.66 2022-06-22 14:59:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ - oświadczenie z art. 117 ust. 4.docx docx 23.86 2022-06-22 14:59:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ - wykaz robót (2).docx docx 19.52 2022-06-22 14:59:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SWZ - wykaz osób (1).docx docx 31.58 2022-06-22 14:59:00 Proceeding
Zał. nr 7 do SWZ - projekt umowy.docx docx 62.08 2022-06-22 14:59:00 Proceeding
Zał. nr 8 do SWZ - zobowiązanie podmiotu.docx docx 29.54 2022-06-22 14:59:00 Proceeding
zał. nr 1 do SWZ dokumentacja projektowa.zip zip 4102.84 2022-06-22 14:59:00 Proceeding
ogłoszenie o zamowieniu.pdf pdf 151.33 2022-06-22 14:59:00 Proceeding
SWZ 1.docx docx 71.12 2022-06-23 10:48:39 Public message
informacja z otwarcia ofert.doc doc 397 2022-07-08 11:31:56 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 43.97 2022-08-08 09:02:37 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 21.4 2022-08-08 09:02:37 Public message

Announcements

2022-08-08 09:02 Anita Bogdańska Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].docx

2022-07-08 11:31 Anita Bogdańska Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].doc

2022-07-08 09:00 Buyer message 242 572,03
2022-06-23 10:48 Anita Bogdańska Zamawiający zamieszcza poprawiony o omyłkę pisarską SWZ.
Zmieniona została data: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone: w dniu 22 czerwca 2022 r. oraz numer 2022/BZP 00219526/01 z dnia 2022-06-22

SWZ 1.docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 396