Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TIR/19/2022 Opracowanie audytu energetycznego, audytu ex-ante i ex-post dla nw. budynków: 1/ Zadanie nr 1. Budynek przy ul. 1 Maja 232 w Rudzie Śląskiej – Wirek. 2/ Zadanie nr 2. Budynek przy ul. 1 Maja 255 w Rudzie Śląskiej – Wirek. 3/ Zadanie nr 3. Budynek przy ul. 1 Maja 280 w Rudzie Śląskiej – Wirek. 4/ Zadanie nr 4. Budynek przy ul. Solidarności 21 w Rudzie Śląskiej – Halemba.

Deadlines:
Published : 22-06-2022 14:56:00
Placing offers : 06-07-2022 10:00:00
Offers opening : 06-07-2022 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 32/ 2420-133

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

1.       Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej  ul. 1-go Maja 218, działając w imieniu i na rzecz Miasta Ruda Śląska – Urząd Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie audytu energetycznego, audytu ex-ante i ex-post dla nw. budynków:

1/ Zadanie nr 1. Budynek przy ul. 1 Maja 232 w Rudzie Śląskiej – Wirek.

2/ Zadanie nr 2. Budynek przy ul. 1 Maja 255 w Rudzie Śląskiej – Wirek.

3/ Zadanie nr 3. Budynek przy ul. 1 Maja 280 w Rudzie Śląskiej – Wirek.

4/ Zadanie nr 4. Budynek przy ul. Solidarności 21 w Rudzie Śląskiej – Halemba.

2.       Audyt należy wykonać w 4 egzemplarzach i na nośniku elektronicznym.

3.       Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym – załącznik.

Cena podana na platformie stanowi wartość zadania tj. wartość audytu energetycznego wraz z audytem ex-ante + audyt ex-post

4.       Termin realizacji zadania:  

a/ audyt energetyczny + ex-ante: 8 tygodni od daty podpisania umowy,

b/ audyt ex-post: termin uzależniony od daty zakończenia inwestycji

5.       Oferty należy złożyć w terminie: do 06.07.2022 r. do godz. 1000,                   

6.       Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.

7.       Zamawiający informuje, iż jedynym kryterium wyboru oferty jest cena za wykonanie zadania.

8.       Oferty zostaną otwarte dnia 06.07.2022 o godz. 1005.

9.       Zamawiający przewiduje:

a/ jednorazową płatność przelewem terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej i złożonej faktury dla zadań określonych w pkt. 4a.

b/ jednorazową płatność przelewem terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej i złożonej faktury dla zadań określonych w pkt. 4b.

10.   Zamawiający informuje, że nie posiada inwentaryzacji budowlanej ww. budynków.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
opinia_MKZ.pdf pdf 2233.25 2022-06-22 14:56:00 Proceeding
wzór umowy.pdf pdf 1019.83 2022-06-22 14:56:00 Proceeding
formularz ofertowy.pdf pdf 55.85 2022-06-22 14:56:00 Proceeding
Zestawienie ofert.xlsx xlsx 30.11 2022-08-02 09:47:46 Public message

Announcements

2022-08-02 09:47 Joanna Szykowska W załączeniu Zamawiający publikuje informację stanowiąca zestawienie złożonych ofert.
Ofertę najkorzystniejszą stanowi oferta nr 5 złożona przez Wykonawcę SOLISA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Zestawienie ofert.xl [...].xlsx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opracowanie audytu energetycznego, audytu ex-ante i ex-post dla budynku przy ul. 1 Maja 232 Prosimy o przygotowanie oferty w oparciu o opinię Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz załączenie formularza ofertowego stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego 1 set - (0)
2 Opracowanie audytu energetycznego, audytu ex-ante i ex-post dla budynku przy ul. 1 Maja 255 Prosimy o przygotowanie oferty w oparciu o opinię Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz załączenie formularza ofertowego stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego 1 set - (0)
3 Opracowanie audytu energetycznego, audytu ex-ante i ex-post dla budynku przy ul. 1 Maja 280 Prosimy o przygotowanie oferty w oparciu o opinię Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz załączenie formularza ofertowego stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego 1 set - (0)
4 Opracowanie audytu energetycznego, audytu ex-ante i ex-post dla budynku przy ul. Solidarności 21 Prosimy o przygotowanie oferty w oparciu o opinię Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz załączenie formularza ofertowego stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7053 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 8 tygodni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 602