Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ROPS.VIII.2205.20.2022 Świadczenie usługi TELEOPIEKI w wybranych gminach w Wielkopolsce poprzez prowadzenie całodobowego Telecentrum obsługiwanego przez ratowników medycznych i monitorowanie 200 osób z terenu Wielkopolski oraz najem fabrycznie nowych opasek do teleopieki.

Deadlines:
Published : 20-06-2022 13:20:00
Placing offers : 29-06-2022 12:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 61 8567 311

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 1 FORMULARZ OFERTOWY SOS edycja II.doc doc 335 2022-06-20 13:20:00 Subject of the order
wzór umowy.pdf pdf 629.96 2022-06-20 13:20:00 Subject of the order
zapytanie ofertowe.pdf pdf 556.99 2022-06-20 13:20:00 Subject of the order
Zał. nr 2 wykaz wykonanych usług teleopieki SOS edycja II.doc doc 304.5 2022-06-20 13:20:00 Criterion
Zał. nr 4 oświadczenie o spełnianiu warunków SOS edycja II.doc doc 311.5 2022-06-20 13:20:00 Criterion
OŚWIADCZENIE ustawa sankcyjna zał 5.odt odt 5.15 2022-06-20 13:20:00 Criterion
pytania i odpowiedzi na pytania 1.docx docx 15.89 2022-06-27 13:36:19 Public message
PYTANIA i ODP. do POSTĘPOWANIA 2.docx docx 24.72 2022-06-27 13:36:19 Public message
wybór teleopieka.pdf pdf 163.16 2022-07-05 11:05:51 Public message

Announcements

2022-07-05 11:05 Kajetan Walczak Zamawiający publikuje protokół z postępowania będący protokołem wyboru Wykonawcy.

wybór teleopieka.pdf

2022-06-27 13:36 Kajetan Walczak w zawiązku z pytaniami Wykonawców, Zamawiający załącza pliki z odpowiedziami. (nr 1 i 2)

pytania i odpowiedzi [...].docx

PYTANIA i ODP. do PO [...].docx

2022-06-27 12:27 Kajetan Walczak W związku z pytaniami do postępowania i koniecznością opublikowania odpowiedzi, Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 29.06.2022r godz. 12.00

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Świadczenie usługi telecentrum wraz z dzierżawą opasek. Szczegóły określa formularz cenowy oraz załącznik nr 1 gdzie Wykonawca podaje cenę za całość usługi oraz w rozbiciu na Telecentrum i Opaskę na rękę.

Zał. nr 1 FORMULARZ [...].doc

wzór umowy.pdf

zapytanie ofertowe.p [...].pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6850 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. W rozliczeniu miesięcznym. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - usługa świadczona będzie od dnia 1.07.2022 do dnia 23.12.2022r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, szkolenia, serwisu, sprawozdawczości itp. po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Warunki uczestnictwa w postępowaniu - warunki uczestnictwa określa zapytanie ofertowe. Na ich potwierdzenie Wykonawca składa załączniki nr 2, 4, 5 inne proszę potwierdzić wpisując "spełniam " Attachment required

Zał. nr 2 wykaz wyko [...].doc

Zał. nr 4 oświadczen [...].doc

OŚWIADCZENIE ustawa [...].odt

(0)
6 Warunki uczestnictwa w postępowaniu II - Wykonawca załączy kserokopię lub scan polisy OC od prowadzonej działalności na sumę nie mniejszą niż 100 000 zł Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 427