Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 353/2022 Remont dachu oraz kanału samochodowego w budynkach ZUK Sp. z o.o. Węgorzewo

Edyta Mikulewicz-Trzcińska
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie
Deadlines:
Published : 20-06-2022 16:20:00
Placing offers : 06-07-2022 11:00:00
Offers opening : 06-07-2022 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 487.16 2022-06-20 16:20:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 151.19 2022-06-20 16:20:00 Proceeding
Zał. nr 5.1 - Zad. I-remont dachu Budynek B.zip zip 31748.08 2022-06-20 16:20:00 Proceeding
Zał. nr 5.2 - Zad. II-remont kanału garażowego.zip zip 408.72 2022-06-20 16:20:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx docx 22.59 2022-06-20 16:20:00 Proceeding
Załącznik nr 2A-oświadczenie podmiotu udost. zasoby z art 125 ust. 5 Pzp.docx docx 27.85 2022-06-20 16:20:00 Proceeding
Załącznik nr 2-oswiadczenie wykonawcy, wykonawców z art 125 ust. 1 Pzp.docx docx 32.19 2022-06-20 16:20:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - zob. podmiotu trz..docx docx 21.52 2022-06-20 16:20:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy-skonwertowany.pdf pdf 226.21 2022-06-20 16:20:00 Proceeding
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.docx docx 16 2022-07-12 14:23:45 Public message

Announcements

2022-07-12 14:23 Edyta Mikulewicz-Trzcińska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].docx

2022-07-06 11:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwoty: Zadanie I - 95 000,00 zł; Zadanie II - 35 000,00 zł (art. 222 ust. 4 Pzp)

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 570