Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZ.271.41.2022 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu: „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

Arleta Matusik
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 26-05-2022 14:34:00
Placing offers : 07-06-2022 09:00:00
Offers opening : 07-06-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU .pdf pdf 190.85 2022-05-26 14:34:00 Proceeding
SWZ.docx docx 149.12 2022-05-26 14:34:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1950.74 2022-05-26 14:34:00 Proceeding
ZAŁACZNIKI DO SWZ.zip zip 1053.77 2022-05-26 14:34:00 Proceeding
WYJASNIENIE TRESCI SWZ.odt odt 42.15 2022-05-27 14:00:01 Public message
WZ.271.41.2022 WYJAŚNIENIE SWZ.pdf pdf 57.56 2022-05-27 14:00:01 Public message
Informacja z otwarcia .odt odt 49.07 2022-06-08 09:23:27 Public message
WZ.271.41.2022 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 136.35 2022-06-08 09:23:27 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty platforma.odt odt 53.91 2022-06-14 13:24:11 Public message
WZ.271.41.2022 WYBÓR_PLATFORMA.pdf pdf 204.88 2022-06-14 13:24:11 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA.pdf pdf 116.84 2022-06-29 16:28:05 Public message

Announcements

2022-06-29 16:28 Arleta Matusik OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKU [...].pdf

2022-06-14 13:24 Arleta Matusik INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CZI, CZII, CZIII

Informacja o wyborze [...].odt

WZ.271.41.2022 WYBÓR [...].pdf

2022-06-08 09:23 Arleta Matusik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarci [...].odt

WZ.271.41.2022 INFOR [...].pdf

2022-06-07 09:00 Buyer message CZI: Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 250 000,00 zł
CZII: Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 5 000,00 zł
CZIII: Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 4 000,00 zł
2022-05-27 14:00 Arleta Matusik WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

WYJASNIENIE TRESCI S [...].odt

WZ.271.41.2022 WYJAŚ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 570